Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dolnośląscy policjanci podsumowali 2021 rok

Data publikacji 10.02.2022

Dziś w formie wideokonferencji odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę policjantów z Dolnego Śląska w 2021 roku. Bezpośrednio z siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zaprezentowano wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy w ubiegłym roku, a także omówiono zakończone i realizowane inwestycje. Szef dolnośląskich policjantów nadinsp. Dariusz Wesołowski wskazał również główne cele i założenia do realizacji w roku 2022. W odprawie uczestniczyli m.in. Wojewoda Dolnośląski - Jarosław Obremski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski oraz ścisłe kierownictwo dolnośląskiej Policji.

Podczas odprawy w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, omówiono 2021 rok w aspekcie działań służby prewencji, pionu kryminalnego oraz logistyki, a także zwrócono uwagę na wiele obszarów mających wpływ na bezpieczeństwo.

Podsumowanie roku odbyło się w formie wideokonferencji, w której uczestniczyli także zaproszeni goście: Wojewoda Dolnośląski - Jarosław Obremski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. Policjanci łączyli się z uczestnikami odprawy w sposób zdalny ze swoich siedzib, a prowadził ją Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski wraz ze swoimi zastępcami: młodszym inspektorem Robertem Frąckowiakiem nadzorującym pion logistyczny, inspektorem Mariuszem Bużdyganem nadzorującym pion kryminalny oraz inspektorem Pawłem Barskim nadzorującym pion prewencji.

Nadinspektor Dariusz Wesołowski przywitał zaproszonych gości, a następnie omówił szczegółowo zagadnienia związane bezpośrednio z funkcjonowaniem jednostek na terenie województwa i przybliżył zadania, które każdego dnia realizują dolnośląscy policjanci.

Ubiegły rok nie należał do łatwych, choćby z uwagi na wiele dodatkowych czynności, które realizowali i realizują nadal policjanci w związku ze stanem pandemii koronawirusa. Nieprzerwanie jednak funkcjonariusze wykonywali wszystkie swoje ustawowe zadania, dbając stale o bezpieczeństwo mieszkańców. Policjanci podejmowali średnio: 1431 interwencji na dobę, zatrzymywali 68 osób podejrzewanych o popełnienie przestępstwa, 25 osób poszukiwanych, a także każdej doby eliminowali z ruchu 24 nietrzeźwych kierujących. W trakcie wykonywania tych i wielu innych czynności, niestety część z funkcjonariuszy nie oparła się rozprzestrzeniającemu się koronawirusowi, nie miało to jednak znaczącego wpływu na całokształt wykonywanych przez policjantów zadań.

Dolnośląscy policjanci w 2021 roku skutecznie walczyli też z przestępczością narkotykową, samochodową i gospodarczą, a także szybko reagowali na zagrożenia i działania cyberprzestępców.

Codzienne intensywne czynności policyjne nie byłby też możliwe, gdyby nie ścisła współpraca z mieszkańcami oraz samorządami lokalnymi, których przedstawiciele stale wspierają funkcjonariuszy. Z roku na rok coraz więcej osób czuje się również współodpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w miejscu swojego zamieszkania i w momencie, kiedy występuje zagrożenie, reaguje niezwłocznie i stosownie do sytuacji.

Dzięki ich zaangażowaniu potwierdziliśmy i wyeliminowaliśmy prawie 12.5 tysiąca zagrożeń wskazanych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Warto wspomnieć, że mieszkańcy naszego województwa, są w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o aktywności w ich sygnalizowaniu. Stawia to nasz rejon na trzecim miejscu w Polsce, jeżeli chodzi o zaangażowanie mieszkańców danego województwa w zgłaszanie spraw za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Omawiając rok, należy także podsumować sytuacje na dolnośląskich drogach i aktywność policjantów ruchu drogowego. Mundurowi wylegitymowali ponad 445 tys. osób, zastosowali ponad 267 tys. środków prawnych, a także zatrzymali ponad 5.2 tys. kierujących pod wpływem alkoholu i tyle samo osób straciło uprawnienia do kierowania. Funkcjonariusze pełniący służbę na drogach zatrzymali także za przekroczenie prędkości >50 km/h w obszarze zabudowanym ponad 3.2 praw jazdy. Natomiast 34 tys. kierowców, którzy przemieszczali się pojazdami mimo ich niesprawności technicznej, musiało naprawić usterki i zgłosić się ponownie po odbiór zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. Te wszystkie czynności niewątpliwie miały duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Ważnym aspektem funkcjonowania każdej instytucji, są także różnego rodzaju inwestycje. Podsumowano je podczas odprawy i zwrócono uwagę na ich sporą ilość m.in. zakończenie budowy Komisariatu Policji I w Wałbrzychu, Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, Komisariatu Policji w Bogatyni oraz pierwszego w Polsce modułowego Posterunku Policji w Prochowicach. Modernizacji i termomodernizacji poddano także kilka policyjnych obiektów m.in. w Bolkowie, Strzegomiu i Oleśnicy.

2021 rok to także uzupełnienie nowoczesnej floty pojazdów w garnizonie dolnośląskim. Policjanci otrzymali nowe radiowozy z napędem hybrydowym, a także inne pojazdy osobowe z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi oraz nowoczesne furgony i kilka quadów. Były to zarówno auta oznakowane, jak i nieoznakowane, a część z nich wyposażono także w wideorejestratory. Do policjantów z różnych komórek i pionów, trafiło też wiele nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu, który funkcjonariusze wykorzystują podczas wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa mieszańców Dolnego Śląska.

Do służby w garnizonie dolnośląskim dołączyło także blisko 800 nowych funkcjonariuszy, którzy wsparli głównie swoich starszych służbą kolegów, w prewencji i ruchu drogowym. Dało to stan zatrudnienia policjantów i policjantek przekraczający 7650 funkcjonariuszy na dzień 1 stycznia 2022 roku. Obecnie w 15 z 26 jednostek terenowych nie ma wolnych etatów, a wakat ogółem wynosi zaledwie 3 procent. Jeżeli jednak przeczytałeś informacje na temat działań policjantów i myślisz poważnie o swojej przyszłości, bo chciałbyś pomagać i chronić innych, kiliknij a dowiesz się więcej, jak zostać jednym z dolnośląskich policjantów.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Powrót na górę strony