Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiedzieliście, że...

Data publikacji 22.02.2022

Obecnie w Polsce funkcjonuje 5 szkół policyjnych – w Katowicach, Pile, Szczytnie, Legionowie i Słupsku. Wcześniej taki ośrodek znajdował się również w Brzegu. W dawnym Gimnazjum Piastowskim przez 13 lat wyszkolono blisko 5 tys. funkcjonariuszy z całej Polski. Wykwalifikowana kadra prowadziła również kursy dla strażników miejskich oraz żołnierzy rezerwistów.

Ośrodek Szkolenia Policji w Brzegu prowadził swoją działalność dydaktyczną przez blisko 13 lat. Oprócz policjantów z terenu województwa opolskiego i sąsiadujących, szkolili się tutaj słuchacze z całej Polski, m.in. z Rzeszowa, Olsztyna, Szczecina i Białegostoku.

Od 1990 do 2003 r. w ośrodku wyszkolono blisko 5 000 kursantów. Nabory dotyczyły kursów podstawowych, podoficerskich, a także żołnierzy rezerwy. Wykwalifikowana kadra prowadziła zajęcia z prewencji, prawa administracyjnego i karnego, technik kryminalistyki, wyszkolenia strzeleckiego, taktyk i technik interwencji, a także pierwszej pomocy medycznej. Prowadzono tu również kursy straży miejskiej, a po 2000 roku szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji samorządowych z zakresu kierowania ruchem drogowym. W tym zakresie wyszkolono blisko 1000 słuchaczy.

W całym kompleksie mieściła się część internatowa, wykładowa oraz stołówka. Do dyspozycji młodych kadetów była również hala sportowa w pełni przystosowana do nauk taktyk i technik interwencji. Dużą zaletą dla policjantów szkolących się w Brzegu była jedyna wówczas w województwie strzelnica policyjna, która znajdowała się na terenach sąsiadującej gminy Lubsza. Oprócz działalności dydaktycznej, słuchacze ośrodka brali udział w akcjach honorowego krwiodawstwa podczas których łącznie oddali ponad 1 000 litrów krwi. Ośrodek zakończył swoją działalność edukacyjną w 2003 roku. Obecnie w dawnej siedzibie szkoły policyjnej planowane jest utworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów.

Warto wspomnieć, że ośrodek szkolenia powstał w miejscu dawnego Gimnazjum Piastowskiego, które było wzniesione w XVI wieku przez księcia Jerzego II ze śląskiej dynastii piastowskiej. Zgodnie z zamierzeniem gimnazjum kształciło polską młodzież szlachecką ze Śląska. Gimnazjum posiadało humanistyczny kierunek, przywilej nadawania tytułów akademickich magistra, licencjata i zaszczyt wieńczenia poetów. W XVIII wieku budynek został zniszczony podczas działań wojennych. Jednak szybko podjęto decyzję o jego odbudowie. Po II wojnie światowej z okazałego gmachu pozostały tylko mury zewnętrzne. W latach 70 XX wieku budynek ponownie został odbudowany.

Jeżeli Ty też chcesz tworzyć historię przeczytaj:

  • widokówka ośrodka Policji w Brzegu
  • widokówka ośrodka Policji w Brzegu
  • widokówka ośrodka Policji w Brzegu
  • gwiazda policyjna ośrodka szkolenia w Brzegu
  • ośrodek Policji w Brzegu
  • sztandar ośrodka Policji w Brzegu
Powrót na górę strony