Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspomnienie śp. Jana Kota SAC, naczelnego kapelana Policji

ŚP. Jan Kot SAC naczelny kapelan Policji, a także kapelan Komendy Głównej Policji, dzisiaj, 24 lutego, świętowałby swoje kolejne urodziny. Niestety tak się nie stanie. Ksiądz Jan odszedł od nas po ciężkiej chorobie ponad 7 miesięcy temu. W rocznicę urodzin wspominamy naszego cichego, uśmiechniętego Kapelana, który był bardzo oddany ludziom, Policji, współbraciom w zakonie, a wszędzie gdzie się pojawiał niósł radość i nadzieję.

Ks. Jan Konstanty Kot urodził się 24 lutego 1946 r. w Jankach na Lubelszczyźnie. Pracował jako robotnik w Stoczni Gdańskiej, a następnie w innych przedsiębiorstwach na Wybrzeżu. Do Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (ojcowie pallotyni) w Ołtarzewie koło Warszawy wstąpił w 1972 r. Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1978 r. z rąk ks. bp. Bronisława Dąbrowskiego. W tym samym roku uzyskał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uczestniczył następnie w rocznym kursie języka francuskiego w Paryżu.

Po powrocie do Polski był zastępcą prokuratora, a od 1984 r. prokuratorem w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Był też członkiem Rady Ekonomicznej przy Zarządzie Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i spowiednikiem dwóch zgromadzeń zakonnych, zajmował się trudną młodzieżą oraz niósł także posługę duszpasterską w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach koło Pruszkowa.

W latach 2000 - 2002 był kapelanem komisariatów Policji Warszawa Praga Północ i Warszawa Praga. W 2002 r. został mianowany kapelanem Policji, a w 2009 r. kapelanem Ośrodka Duszpasterskiego Komendy Głównej Policji w Warszawie. 
 
To on przygotowywał modlitewniki i informatory Duszpasterstwa Policji. Był współtwórcą pierwszego w historii polskiej Policji „Modlitewnika policjanta”, który oprócz modlitw, opisu liturgii sakramentów świętych, nabożeństw, pieśni kościelnych i krótkiego katechizmu, zawiera wskazania etyczne oraz zasady zachowania policjanta w czasie ceremonii religijnych. Dzięki jego inicjatywie powstał także „Informator Duszpasterstwa Policji”. Każdego roku przygotowywał rekolekcje dla kapelanów Policji w Centrum Animacji Misyjnej ojców pallotynów. Angażował się również w organizację Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego oraz wyjazdy na Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje, gdzie spoczywają pomordowani funkcjonariusze Policji Państwowej II RP. Był honorowym członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. oraz Stowarzyszenia Generałów Policji RP. 

Za swoją działalność został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym Złotym Medalem za Zasługi dla Policji, Medalem „Milito pro Christo”, Medalem „Pro Memoria”, Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, Odznaką Honorową Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Medalem „Cordi Nobile – Szlachetnemu Sercu”, Medalem XX-lecia NSZZP, Medalem XXV-lecia NSZZP, Medalem 100-lecia Powstania Polskiej Policji, Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą kl. I i Medalem „Nasz Honor dla Godności Polski” oraz pośmiertnie Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Zmarł po ciężkiej chorobie 8 lipca 2021 r. Miał 75 lat, z których 43 przeżył w kapłaństwie, a 49 w pallotyńskiej konsekracji.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach!
 

Powrót na górę strony