Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pomoc dla ośrodka "Etezja"

Data publikacji 23.02.2022

Od 29 listopada 2021 r. do 10 lutego br. wśród kadry Centrum Szkolenia Policji przeprowadzono zbiórkę rzeczową produktów spożywczo-przemysłowych z długim terminem przydatności na rzecz podopiecznych Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w ciąży – „Etezja”, w Warszawie. Zbiórka miała charakter charytatywny. Zebranie produktów w pewnym zakresie umożliwi zrealizowanie potrzeb osób zamieszkujących doraźnie w ośrodku, a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Inicjatorem i koordynatorem zbiórki była podkom. Dorota Kozłowska z Zakładu Służby Prewencyjnej , 21.02.2022 r. wraz z Zastępcą Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej podinsp. Renatą Gostkowską- Maczugą oraz  asp. szt. Mariuszem Trojanowskim (ZSP) a także asp. szt. Marcinem Ogonek (ZRD) przekazała paczki pochodzące ze zbiórki kierownikowi „Etezji” - Pani Urszuli Mroczek.

Szczytny cel zgłoszonej inicjatywy pozwolił CSP na przekazanie w formie darowizny około 88 kilogramów różnych produktów spożywczych, przemysłowych i higienicznych. Na potrzeby najmłodszych pensjonariuszy ośrodka trafił również m.in. rowerek, książeczki edukacyjne oraz zabawki.

Serdeczne dziękujemy policjantom i pracownikom CSP, którzy przyczynili się do zebrania przedmiotowych produktów i pomocy w ich przekazaniu osobom potrzebującym. Przekazujemy również podziękowania od Zarządu Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej, w ramach którego działa ośrodek „Etezja”.

podziękowania od Zarządu Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej w ramach którego działa ośrodek „Etezja”

Na uwagę zasługuje fakt, że przedsięwzięcie to stanowi kontynuację wieloletniej dotychczasowej współpracy CSP z ośrodkiem „Etezja”. W przeszłości Zakład Służby Prewencyjnej podejmował różnego rodzaju inicjatywy na rzecz społeczności zamieszkującej w tym ośrodku, które miały charakter zarówno edukacyjny, jak również socjalny.

Współpraca z pracownikami placówki przynosi także nieocenione korzyści dydaktyczne dla słuchaczy prowadzonego przez CSP kursu specjalistycznego Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, gdyż dzięki nieodpłatnym wykładom prowadzonym przez kadrę ośrodka oraz rozmowom z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, mają oni możliwość podnoszenia wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie. Rozmowy te uwrażliwiają także policjantów na ważny problem społeczny, jakim jest przemoc domowa. U interwenta stanowi to istotną i niezbędną cechę, która ma odzwierciedlenie w jakości i skuteczności realizowanych czynności służbowych.

(CSP w Legionowie/ mw)

  • czworo umundurowanych policjantów pozuje do zdjęcia, przed nimi ułożone są opakowane produkty spożywczo-przemysłowe i zabawki dla dzieci
  • policjant przed furtką Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w ciąży – „Etezja”, w Warszawie
  • policjant wyciąga z samochodu opakowane produkty spożywczo-przemysłowe
  • policjantka niesie paczkę
  • policjantka niesie paczkę
  • ułożone w pomieszczeniu opakowane jak prezenty zebrane produkty spożywczo-przemysłowe i rowerek dla dziecka
Powrót na górę strony