Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia zaawansowanych technologii szybkiego reagowania FASTER

Data publikacji 04.03.2022

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie była organizatorem terenowych ćwiczeń pilotażowych z wykorzystaniem dronów i technologii bezpieczeństwa w ramach projektu FASTER.

W dniach 1-2 marca 2022 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyły się ćwiczenia pilotażowe oraz seminarium naukowo-praktyczne projektu FASTER (First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response, pol. Zaawansowane technologie dla bezpieczeństwa i efektywności służb szybkiego reagowania).

Pierwszego dnia na terenie Uczelni przeprowadzono symulacje poszukiwań osób zaginionych lub ukrywających się w trudnym terenie przy pomocy dronów z nowatorskim systemem COP. Jest to kompleksowy system mapowy umożliwiający zarządzanie siłami i środkami różnych służb współpracujących na miejscu zdarzenia szczególnego lub kryzysowego. Jest efektem i sercem technologii opracowywanych w ramach projektu FASTER, w którego realizacji aktywny udział brał zespół z naszej Uczelni.

Projekt FASTER realizuje międzynarodowe konsorcjum składające się z firm technicznych oraz podmiotów bezpieczeństwa z krajów UE oraz Japonii. Wynikami tej współpracy opartej na wzajemnej otwartości są różnorodne technologie przeznaczone dla bezpieczeństwa pierwszych respondentów.

To właśnie one były przedmiotem prezentacji w trakcie drugiego dnia przeznaczonego na spotkanie interesariuszy reprezentujących podmioty bezpieczeństwa z Polski oraz z zagranicy.

Ćwiczenia oraz seminarium FASTER to umożliwienie spotkania doświadczonych praktyków bezpieczeństwa ze specjalistami firm technicznych, które dają możliwość zaprezentowania nowych rozwiązań służących ochronie zdrowia i życia, zarówno tych, którzy je ratują, jak i samych zagrożonych.

W przedsięwzięciu wzięli udział: przedstawiciele ośrodka badawczego Centre for Research and Technology Hellas (CERTH),  zagraniczny podmiot bezpieczeństwa ENSOSP – French National Fire Officers Academy, Centralne Biuro Śledcze Policji, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, Grupa Jurajska GOPR, Uniwersytet Wrocławski, a także delegaci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Ze szczegółami projektu FASTER można zapoznać się na stronie: https://www.faster-project.eu/

(WSPol w Szczytnie / sc)

Film FasterWSPOL.mp4

Pobierz plik FasterWSPOL.mp4 (format mp4 - rozmiar 21.19 MB)

Powrót na górę strony