Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Medal za Zasługi dla Policji dla Prezes Fundacji PZU

Data publikacji 09.03.2022

9 marca br. w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyła się uroczystość wręczenia Złotego Medalu „Za zasługi dla Policji” wyjątkowej osobie – Pani Prezes Zarządu Fundacji PZU Jolancie Zabarnik-Nowakowskiej. Medal nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego wręczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

Fundacja PZU aktywnie włącza się w działania profilaktyczne realizowane przez polską Policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. W przeprowadzonych ogólnopolskich konkursach pod nazwą „Artystyczny Przewodnik” i „Śnieżny Dekalog” instytucja kierowana przez panią prezes wspiera Policję m.in. przez zakup materiałów promocyjnych oraz fundowanie nagród dla finalistów tych konkursów. Fundacja PZU przyczynia się także do upowszechniania wiedzy o bezpieczeństwie. Wiodącymi przykładami wspólnych przedsięwzięć Fundacji PZU i Policji są akcje: „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Kolejnym wspólnie realizowanym projektem jest „Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU”, w ramach której policjanci w całym kraju biorą udział w zajęciach poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu. W ich trakcie dzieci i młodzież angażowane są w zajęcia warsztatowe, multimedialne, pokazy oraz ćwiczenia w miasteczku ruchu drogowego. Akademia odwiedziła już blisko 100 szkół podstawowych, prowadząc w nich zajęcia poświęcone prawidłowemu zachowaniu w ruchu drogowym, odpowiedniemu reagowaniu w sytuacjach zagrożenia oraz przekazując umiejętności niesienia pomocy przedmedycznej.

Nadinsp. Roman Kuster wręczając medal prezes Jolancie Zabarnik-Nowakowskiej podkreślił jej wyjątkowe, osobiste zaangażowanie w działalność Fundacji PZU.

- Uznanie należy się całemu naszemu ośmioosobowemu zespołowi, który bardzo angażuje w prowadzone przez nas działania – powiedziała skromnie prezes Jolanta Zabarnik-Nowakowska dodając, że prowadzone akcje wpływają także na rozwój artystyczny dzieci i młodzieży, co jest równie cenne jak dbałość o bezpieczeństwo.

W uroczystości brał udział także dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor oraz naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej mł. Insp. Wanda Mende.

(BKS KGP /  zdj. Andrzej Chyliński)

 

  • Medal za Zasługi dla Policji i legitymacja
  • dwoje umundurowanych policjantów siedzi za stołem w środku nagrodzona Prezes Fundacji PZU
  • Zastępca Komendanta Głównego Policji przypina medal Prezes Fundacji PZU, z boku widać umundurowanego policjanta
  • oficer Policji - Zastępca Komendanta Głównego Policji z nagrodzoną kobietą
  • nagrodzona kobieta pozuje do zdjęcia
  • od lewej strony dwoje umundurowanych policjantów - Pani Naczelnik i Dyrektor Biura Prewencji, obok stoi Prezes Fundacji PZU i Zastępca Komendanta Głównego Policji w mundurze
Powrót na górę strony