Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Policja, Straż Graniczna i Europol razem w jednym szeregu w walce o bezpieczeństwo. Komendant Główny Policji spotkał się z Dyrektor Wykonawczą Europolu w kontekście sytuacji w Ukrainie

Data publikacji 11.03.2022

10 marca 2022 roku Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przyjął delegację Europolu na czele z Dyrektor Wykonawczą Panią Catherine de Bolle. Wiodącym tematem rozmów był konflikt wojenny w Ukrainie, jego implikacje dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego oraz adekwatne do skali zagrożenia działania służb.

Sytuacja w Ukrainie postawiła krajowe służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w stan wzmożonej gotowości. Wydarzenia rozgrywające się za wschodnią granicą Polski stanowiły oś spotkania, którego gospodarzem był Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Szef polskiej Policji spotkał się z delegacją Europolu, której przewodniczyła Dyrektor Wykonawcza, Pani Catherine de Bolle. Po stronie policyjnej obecni byli także Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz Dyrektorzy wybranych Biur Komendy Głównej Policji. W wydarzeniu udział wzięli także przedstawiciele Straży Granicznej, w tym Zastępca Komendata Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger.

W trakcie spotkania szef polskiej Policji odniósł się do wydarzeń za naszą wschodnią granicą, prezentując pakiet konkretnych działań, podjętych przez Policję w odpowiedzi na ten kryzys. W ich spektrum mieszczą się zarówno czynności realizowane przez pion prewencyjny i kryminalny Policji, nastawione na zwalczanie zjawisk przestępczych w związku z ruchem migracyjnym na polsko-ukraińskiej granicy, jak i realna pomoc na rzecz osób pokrzywdzonych wojną.

Komendant Główny Policji zwrócił uwagę na fakt, że wojna w Ukrainie oznacza przede wszystkim dramat setek tysięcy niewinnych ludzi, którzy w obliczu brutalnej napaści zmuszeni są ratować swoje życie i zdrowie, uciekając z kraju. Legło to u podstaw inicjatywy polskiej Policji, aby objąć szeroką pomocą rodziny ukraińskich policjantów, szukające w Polsce schronienia przed okrucieństwami wojny. Osobom tym Policja zapewnia transport z terenów przygranicznych, pomoc w zakwaterowaniu oraz wyżywienie. Nie zapomina także o tym, aby otoczyć ich zwykłym ludzkim wsparciem i opieką.

Komendant Główny Policji – podkreślając silne i długoletnie więzy łączące polską i ukraińską Policję  - podkreślił, że pomoc ze strony Policji ma także wymierny, materialno-techniczny wymiar, którego wyrazem są organizowane konwoje z asortymentem sprzętu i wyposażenia dla strony ukraińskiej.

Podczas spotkania głos zabrał także Zastępca Komendanta Straży Granicznej oraz przedstawiciele Straży Granicznej, prezentując wybrane informacje i zagadnienia z perspektywy swojej służby.

Pani Catherine de Bolle, Dyrektor Wykonawcza Europolu podziękowała Komendantowi Głównemu Policji oraz wszystkim osobom z ramienia polskiej Policji za zangażowanie w pomoc na rzecz uchodźcom ukraińskim oraz wszelkie działania budujące i podnoszące poziom bezpieczeństwa. Zapewniła także, że polscy funkcjonariusze mogą liczyć na pełne wsparcie ze strony Agencji.

Podsumowując spotkanie uczestnicy zaznaczyli, że w sytuacji bezprecedensowego zagrożenia tym bardziej potrzebna jest konsolidacja wysiłków oraz zachowanie pełnej jednomyślności i solidarności. Podjęto decyzję o intensyfikacji i wielowymiarowości współpracy oraz jeszcze sprawniejszej wymianie informacji.

Rozważany i realizowany będzie szereg inicjatyw mających na celu analizę sytuacji, jej wpływ na kraje Unii Europejskiej oraz wdrożenie konkretnych działań przez europejską społeczność policyjną.

(BMWP KGP / foto: Gabinet KGP)

 

  • od lewej stoi umundurowany oficer straży granicznej,  oficer Policji, kobieta ubrana po cywilnemu i oficer Policji
  • Oficer Policji wręcza kobiecie upominek
  • Oficer Policji wręcza kobiecie upominek
  • dwoje oficerów straży granicznej wręcza kobiecie upominek
  • oficer straży granicznej trzyma w dłoni etui z medalem, na przeciwko stoi kobieta
  • oficer policji trzyma w dłoni etui z medalem, na przeciwko stoi kobieta
Powrót na górę strony