Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Miliony dla Policji

Data publikacji 01.06.2008

Blisko 85 milionów złotych w ramach tzw. Funduszu Wsparcia Policji i 654 929 zł w formie darowizn udało się pozyskać wszystkim komendom wojewódzkim Policji w ubiegłym roku. Cały artykuł w najnowszym, czerwcowym numerze miesięcznika "Policja 997".

Kwoty te stanowią niewielki procent policyjnego budżetu, ale bez nich, według wojewódzkich szefów logistyki, byłoby bardzo źle. Najwięcej dostała, poza KSP, KWP w Krakowie.

REKORDZIŚCI

10 130 161,93 zł w gotówce oraz 470 000 zł w postaci darowizn rzeczowych to środki pozabudżetowe pozyskane w ubiegłym roku przez KWP w Krakowie (to rekord w skali kraju). Stanowiły one (z wyłączeniem darowizn) 2,2 procent budżetu KWP oraz komend miejskich i powiatowych w 2007 r.

– W tym roku nie będzie gorzej – zapewnia insp. Andrzej Strzałba, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji ds. logistyki KWP w Krakowie. – Na początku kwietnia podpisaliśmy porozumienia na 9 140 000 zł i jestem pewien, że kwota ta jeszcze wzrośnie.

– Jak udaje się to osiągnąć?

– Po prostu robimy swoje – mówi komendant Strzałba. – Zachęcamy komendantów miejskich i powiatowych do jak najlepszej współpracy z lokalnymi samorządami. Zawsze największe sukcesy mieliśmy w Krakowie, gdzie prezydent miasta doskonale rozumie nasze problemy. Ostatnio do grona znaczących darczyńców dołączają władze samorządowe w innych miastach, np. w Nowym Sączu, w Tarnowie. Finansują np. dodatkowe patrole na ulicach. Korzyść z tego jest obustronna.

Największą obecnie inwestycją finansowaną przez władze miasta jest budowa VI Komisariatu Policji Kraków Podgórze – kontynuuje komendant. – W ubiegłym roku samorząd przeznaczył na ten cel milion zł, w bieżącym kolejne 5 mln zł, a w przyszłym, na zakończenie budowy, obiecał jeszcze 2,5 mln zł. Niezależnie od tego realizujemy program bezpieczne miasto. Każda rada dzielnicy w nim uczestniczy. Dzięki temu w ub.r. dostaliśmy 760 000 zł od samorządów na dofinansowanie rzeczowe, remonty i 1 238 000 zł na 42 samochody (w sumie na samochody przeznaczyliśmy 1 522 000 zł w całym województwie). Wiadomo już, że w 2008 roku kupimy kolejne 22 pojazdy i mam nadzieję, że nie jest to ostatnie słowo. Ponadto mamy już "zakontraktowane" 880 000 zł na sprzęt informatyczny. A skoro o nim mowa, to dostajemy go także w formie darowizn rzeczowych od organizacji samorządowych – w ubiegłym roku za 469 000 zł. Sprzęt ten trafia do małych komisariatów, gdzie do dziś jeden komputer musi wystarczyć dla trzech, czterech policjantów. Każda taka darowizna ma więc ogromne znaczenie, bo ułatwia i usprawnia pracę funkcjonariuszy.

(...)

Więcej o dofinansowaniu wszystkich komend wojewódzkich i szkół Policji ze środków pozapolicyjnych w najnowszym, czerwcowym numerze miesięcznika Policja 997 w materiale Tadeusza Noszczyńskiego.

Miesięcznik "Policja 997" - www.gazeta.policja.pl
Powrót na górę strony