Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu witał nowo przyjętych policjantów

Data publikacji 14.03.2022

Dzisiaj, 14 marca, nowo przyjęci policjanci odebrali akty ślubowania z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego. Od początku roku już niemali 100 osób zdecydowało się pobrać niebieski mundur, by... „służyć wiernie Narodowi”. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rekrutacji do Policji.

Dzisiaj, w siedzibie dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, którzy zdecydowali się zasilić szeregi dolnośląskiej Policji. Akty ślubowania funkcjonariuszom wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski. Nowi funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Komendant w swoim przemówieniu podziękował nowym policjantom wyboru takiej ścieżki kariery w swoim życiu podkreślając przy tym jak trudna i odpowiedzialna jest to praca. Życzył, aby odnaleźli się w tej profesji i ze służby czerpali jak najwięcej satysfakcji. W podobnym tonie wybrzmiały gratulacje i życzenia z ust Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa dolnośląskiego asp. szt. Piotra Malona. Kilka słów wsparcia duchowego wygłosili Kapelani Dolnośląskiej Policji ks. kanonik Stanisław Stelmaszek oraz Prawosławny ks. protojerej Grzegorz Cebulski.

Do dolnośląskiego garnizonu wstąpiło tym razem 62 nowych funkcjonariuszy z całego województwa, w tym 22 kobiety. Ich ślubowanie, w związku z panującą pandemią, przebiegało w ścisłym reżimie sanitarnym. Z tego też względu rota ślubowania składana była przez policjantów w jednostkach terenowych, do których zostaną przydzieleni po zakończeniu kursu podstawowego. Od początku roku dolnośląską Policję zasiliło blisko 100 nowych funkcjonariuszy. Służba w Policji cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Nie tylko stabilizacja zatrudnienia oraz wysokie zarobki, ale również możliwość rozwoju i awansu zachęca do wstąpienia w nasze szeregi. Policjant, to zawód dla ludzi z pasją - bardzo wymagający, ale i dający wiele satysfakcji, bo szacunek osób, którym niesiemy pomoc, bywa bezcenny. Dzięki służbie w Policji można realnie i osobiście wpłynąć na to, by życie było bezpieczniejsze dla nas, naszych najbliższych i społeczeństwa.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, bądź w komendach miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego. Wszelkie informacje na temat doboru do służby znajdują się na stronie dolnośląskiej Policji w zakładce PRACA. Kandydaci chcący zostać policjantami jeszcze w tym roku nie powinny zwlekać ze złożeniem odpowiednich dokumentów, gdyż najbliższy termin przyjęć przypada w połowie czerwca.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu
Źródło zdjęć: KMP w Wałbrzychu, KPP w Złotoryi

Powrót na górę strony