Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polscy policjanci na EURO 2008

Data publikacji 29.05.2008

Od początku czerwca, przez kilka tygodni, 26 polskich policjantów będzie wspomagało działania austriackiej i szwajcarskiej Policji podczas zabezpieczania rozgrywek piłkarskich EURO 2008. Policjanci w Wiedniu i Klagenfurcie w Austrii oraz w Bernie w Szwajcarii nie tylko będą wspierali swoją wiedzą i doświadczeniem miejscowych policjantów, ale również będą pomagali polskim kibicom, którzy wybierają się na mecze polskiej reprezentacji.

Dzisiaj w komendzie głównej Policji odbyło się spotkanie wyjeżdżających na rozgrywki oficerów kontaktowych z przedstawicielami służb, które w Polsce będą koordynowały międzynarodowy przepływ informacji. W spotkaniu wziął udział nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk, zastępca komendanta głównego Policji.

- W ramach tej współpracy najważniejszy jest sprawny przekaz informacji pomiędzy polską austriacką i szwajcarską Policją – podkreślił nadinsp. Pawełczyk. - Jest to również dla nas ważny egzamin przed mistrzostwami w 2012 roku, kiedy to nasz kraj będzie gospodarzem tego wydarzenia.

Uczestnicy spotkania wymienili opinie na temat procedur i sposobu koordynacji międzynarodowej wymiany informacji. Policjanci zapewnili, że środowiska polskich pseudokibiców, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa na stadionach są stale obserwowane i sprawdzane. Zwrócono również uwagę na konieczność monitorowania polskich pseudokibiców przebywających na emigracji w krajach Europy Zachodniej.

Wymiana informacji i wspomaganie lokalnych policji jest głównym, choć nie jedynym zadaniem wyjeżdżających na Euro 2008 policjantów. Będą oni również pomagać i udzielać niezbędnych informacji polskim kibicom, którzy przyjadą oglądać rozgrywki piłkarskie naszej reprezentacji.

Istotne jest również to, że polscy policjanci zbiorą doświadczenia, które z pewnością okażą się cenne podczas organizacji zabezpieczeń bieżących meczy piłkarskich w kraju oraz EURO 2012, których wraz z Ukrainą będziemy gospodarzami.
  • Narada z policjantami wyjeżdżającymi na Euro 2008
  • Nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk podkreślał rolę policjantów - również jako pomocy dla kibiców
  • Takie kamizelki będą mieli na sobie polscy policjanci
Powrót na górę strony