Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi funkcjonariusze w łódzkim garnizonie policji

Data publikacji 15.03.2022

15 marca 2022 roku w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Łódzki garnizon zasiliło 88 funkcjonariuszy, w tym 73 policjantów i 15 policjantek. Dobór do służby prowadzony jest w systemie ciągłym, a najbliższy termin przyjęcia zaplanowano na 14 czerwca 2022 roku.

Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinspektora Sławomira Litwina w uroczystości udział wzięli Pierwszy Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Robert Baryła, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, prawosławny dziekan Straży Granicznej ks. ppłk. SG Adam Weremijewicz, przedstawiciele kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji, przewodniczący NSZZ Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zdzisław Pełka, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku Jarosław Olbrychowski i Wiceprezes Zarządu Józef Kuczka.

Rotę ślubowania za nadinspektorem Sławomirem Litwinem wypowiedzieli nowo przyjęci funkcjonariusze:
"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Ślubujący tego dnia policjanci zostali przyjęci 7 marca 2022 roku. To pierwsze przyjęcie do służby w tym roku. Po szkoleniu podstawowym nowi funkcjonariusze rozpoczną służbę w jednostkach policji naszego garnizonu. 1 stycznia 2022 roku w garnizonie łódzkim zatrudnionych było 6056 policjantów. Na rok 2022 zaplanowano jeszcze cztery terminy przyjęć do służby:

 • 14 czerwca,
 • 2 sierpnia,
 • 19 września,
 • 29 grudnia.

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin, który w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie i rolę Policji w społeczeństwie w tych szczególnie trudnych czasach, gdy trwa pandemia, kryzys na białoruskiej granicy oraz wojna rosyjsko-ukrańska. Komendant pogratulował policjantom wyboru tak odpowiedzialnej służby, z którą człowiek wiąże się zwykle na całe życie. Głos zabrali także zaproszeni goście: Pierwszy Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Robert Baryła oraz Prezes Jarosław Olbrychowski.

Na zakończenie nastąpiło uroczyste posadzenie „Dębu Pamięci” i odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconych posterunkowemu PP Michałowi Wronie, który został zamordowany przez NKWD w Kalininie w 1940. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze, aby uczcić pamięć policjantów II RP – ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Przypominamy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

asp. sztab. Radosław Gwis

 

 • Oddział prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów.
 • Oddział prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów.
 • Oddział prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów.
 • Oddział prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów.
 • Oddział prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów.
 • Oddział prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów.
 • Oddział prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów.
 • Oddział prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, przemówienie komendanta.
 • Oddział prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, przemówienie komendanta.
 • Oddział prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów.
 • Oddział prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów.
 • Oddział prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów.
 • Oddział prewencji policji w łodzi, uroczystość sadzenia dębu pamięci.
 • Oddział prewencji policji w łodzi, uroczystość sadzenia dębu pamięci.
 • Oddział prewencji policji w łodzi, składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową.
Powrót na górę strony