Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Z pomocą dla ukraińskich funkcjonariuszy

Data publikacji 16.03.2022

Policjanci i pracownicy cywilni parczewskiej komendy włączyli się w pomoc dla ukraińskich policjantów. Wczoraj transport medykamentów, środków ochrony osobistej, żywności został przekazany dla funkcjonariuszy w miejscowości Luboml na Ukrainie. Tam właśnie kończą się artykuły służące pierwszej pomocy i tam właśnie przy współpracy sąsiedzkiej dotarła nasza pomoc. Oprócz pomocy materialnej również emocjonalnie i duchowo wpieramy swoich kolegów w tak trudnym dla nich czasie.

Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni parczewskiej komendy włączyli się w pomoc dla ukraińskich policjantów, którzy bronią swojego państwa i dbają o bezpieczeństwo swoich obywateli. W komendzie została przeprowadzona zbiórka najpotrzebniejszych medykamentów służących udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku oparzeń, niewielkich ran ciętych czy krwotoków. Ponadto za zebrane pieniądze na prośbę ukraińskich mundurowych trafiły do nich również latarki czołowe.

Całe przedsięwzięcie koordynował Parczewski Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Policjantów przy współudziale emerytów i rencistów policyjnych. Dodatkowo duży wkład w pomoc włożył Terenowy Związek Zawodowy Policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. To właśnie oni jako przedstawiciele pojechali na Ukrainę do miejscowości Luboml i przekazali zgromadzone rzeczy bezpośrednio na ręce podpułkownika Siergieja Nawaruka Zastępcy Komendanta tamtejszej Policji.  Przedstawiciele ukraińskich mundurowych byli bardzo wdzięczni za okazaną pomoc. Nie spodziewali się, że będzie tego aż tak dużo.

Dodatkowo oprócz medykamentów zgromadzono racje żywnościowe, słodycze, śpiwory, karimaty, kamizelki taktyczne, środki higieny osobistej, leki przeciwbólowe oraz środki do dezynfekcji.

Cel inicjatywy był jeden – wsparcie funkcjonariuszy walczących o wolność i niezależność swojego państwa. Ukraińscy policjanci każdego dnia wypełniają rotę złożonego przez siebie ślubowania, codziennie stawiają czoła ludzkim dramatom, angażują się w ochronę zdrowia i życia mieszkańców Ukrainy, którzy nie opuścili swoich domów i przebywają na terenach zagrożonych bombardowaniami.  A kto może wiedzieć lepiej jak nie emerytowany lub będący w czynnej służbie policjant co znaczy pomoc i ochrona drugiego człowieka.

starszy sierżant Ewelina Semeniuk

Powrót na górę strony