Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ruszyły szkolenia specjalistyczne w ramach projektu pn. „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”

Data publikacji 21.03.2022

W dniach 15-18 marca br. we Wrocławiu oraz w Opolu odbyły się dwie pierwsze edycje dwudniowych szkoleń specjalistycznych w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”. Projekt realizowany jest przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji i Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego: instrumentu współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego.

Handel ludźmi jest trzecim pod względem wielkości dochodów nielegalnym biznesem, tuż po handlu bronią i narkotykami. Każdego roku ofiarami handlu ludźmi padają tysiące osób na całym świecie. Różnorodność form wykorzystania, transgraniczność, zróżnicowanie stosowanych przez sprawców środków przemocy, trudne, nieraz sprzeczne emocje ofiar, a także niejednolity odbiór społeczny procederu w zależności od regionu świata – wszystko to czyni z handlu ludźmi wyzwanie dla społeczności międzynarodowej, organów władzy i organów ścigania. Identyfikację zjawiska handlu ludźmi, w tym identyfikację osób pokrzywdzonych tym czynem zabronionym, dodatkowo utrudnia skomplikowanie znamion tego przestępstwa.

Mając świadomość tego, że każdy może stać się ofiarą handlu ludźmi, Biuro Prewencji KGP wraz z Biurem Kryminalnym KGP rozpoczęły kolejne działanie w ramach ogólnopolskiego projektu „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”- cykl dwudniowych szkoleń specjalistycznych dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej i kryminalnej, zajmujących się koordynacją zapobiegania oraz zwalczania przestępstwa handlu ludźmi. Głównym założeniem tego działania jest zwiększenie skuteczności Policji w identyfikacji ofiar tego zjawiska. Pierwsze dwie edycje szkolenia zorganizowane zostały dla komend wojewódzkich Policji we Wrocławiu i w Opolu.

Tożsame szkolenia odbywać się będą na terenie całego kraju. Przedsięwzięcie finansowane w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, realizowane będzie do końca 2022 r.

Warto wspomnieć, że beneficjentami projektu będą zarówno funkcjonariusze służby kryminalnej i służby prewencyjnej, jak i osoby w wieku 16-45 lat, wyjeżdżające bądź noszące się z zamiarem wyjazdu do pracy poza granice kraju jako osoby najbardziej narażone na zjawisko handlu ludźmi, w tym zjawisko wyzysku pracowniczego.

Wśród działań projektowych zaplanowano m.in. opracowanie materiałów edukacyjnych, szkolenia specjalistyczne dla funkcjonariuszy Policji, przygotowanie i emisję spotu na temat zapobiegania handlowi ludźmi czy międzynarodową konferencję będącą okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w obszarze zapobiegania i zwalczania tego procederu.

Podkreślić należy, że szkolenia specjalistyczne rozpoczynają się w czasie szczególnym, gdy trwa wojna w Ukrainie, a w jej wyniku dziesiątki tysięcy osób szuka schronienia w Polsce. Dlatego teraz, jak nigdy wcześniej, tak ważnym jest świadomość procederu handlu ludźmi i umiejętność identyfikacji tego zjawiska. 

(Biuro Prewencji KGP)

  • Na zdjęciu widać grupę kilkudziesięciu osób siedzącą tyłem, osoby patrzą na ekran na którym wyświetlono prezentację nt. handlu ludźmi.
  • Na zdjęciu widać grupę kilkudziesięciu osób siedzącą tyłem, osoby patrzą na ekran na którym wyświetlono prezentację nt. handlu ludźmi.
  • Na zdjęciu widać wyświetlony na ekranie slajd prezentacji nt. handlu ludźmi.
  • Na zdjęciu widać grupę kilkudziesięciu osób siedzącą tyłem, osoby patrzą na ekran na którym wyświetlono prezentację nt. handlu ludźmi.
Powrót na górę strony