Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie sprawozdawcze Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Data publikacji 24.03.2022

23 marca 2022 roku w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyło się posiedzenie sprawozdawcze z działalności za 2021 rok Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W posiedzeniu uczestniczył I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Zarząd oraz Rada Fundacji. Zebranie prowadził przewodniczący Rady Fundacji, nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło.

Prezes Zarządu Fundacji, mł. insp. w st. spocz. Irena Zając przedstawiła sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu, które zostało pozytywnie ocenione i jednomyślnie przyjęte przez Radę Fundacji. Co istotne, w roku ubiegłym koszty działalności statutowej Fundacji nie przekroczyły wpływów. Rada Fundacji po rozpatrzeniu sprawozdania udzieliła Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków w 2021.

Ważnym punktem obrad było również omówienie obchodów jubileuszu XXV-lecia powstania Fundacji, który przypada w 2022 r. Poruszona została też kwestia objęcia opieką Fundacji rodzin po zmarłych policjantach w czasie trwania stosunku służbowego.

Zarząd Fundacji złożył na ręce nadinsp. Dariusza Augustyniaka serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierają misję i cele Fundacji, organizując i uczestnicząc w różnego rodzaju przedsięwzięciach charytatywnych oraz angażując się w działania promujące fundacyjną działalność.

Jak co roku, zachęcamy do zadeklarowania w swoim zeznaniu podatkowym (PIT) 1% na rzecz Fundacji. W imieniu podopiecznych serdecznie dziękujemy za wszystkie dotychczasowe wpłaty i wsparcie.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach KRS 0000101309.

(Tekst i zdj. BKS KGP, „Gazeta Policyjna”)

 

Powrót na górę strony