Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs "Śnieżny dekalog" rozstrzygnięty

Data publikacji 24.03.2022

Miło nam poinformować, że w dniu 23 marca 2022 r. został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy pn. „Śnieżny Dekalog” zorganizowany w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Organizatorem konkursu była Komenda Główna Policji wraz ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polskim Związkiem Narciarskim, Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Snowboardu oraz Fundacją PZU. Od 3 stycznia do 4 marca br. do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji można było nadsyłać prace oraz spoty filmowe. Zadaniem uczestników konkursu było zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” przeprowadzona została na terenie całego kraju od grudnia 2021 r. do marca 2022 r., poprzez działania informacyjno-edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szeregu spotkań z dziećmi i młodzieżą, podczas których policjanci realizujący zadania z zakresu profilaktyki społecznej, w tym również dzielnicowi, informowali o sposobach bezpiecznego zachowania podczas całego sezonu zimowego.

W ramach akcji został również ogłoszony ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy dla dzieci i młodzieży pn. „Śnieżny Dekalog” promujący bezpieczne narciarstwo i snowboard oraz aktywny tryb życia w którym mogły wziąć udział osoby lub zespoły do 3 osób w wieku od 5 do 16 lat. Warto wspomnieć, że do udziału w nim aktywnie włączyło się ponad 60 szkół i 15 przedszkoli na terenie całego kraju, przesyłając prace konkursowe swoich podopiecznych.

Ostatecznie jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz Partnerów konkursu wyłoniło spośród przysłanych prac: 2. laureatów prac plastycznych oraz 5. laureatów spotów filmowych, ponadto przyznano 6 wyróżnień w obydwu kategoriach.

Przeanalizowano wszystkie nadesłane do Biura Prewencji KGP prace i utwory pod kątem formalnym oraz merytorycznym, biorąc szczególnie pod uwagę wartość edukacyjną, artystyczną oraz spójność przekazu wyrażanego pracą z głównym tematem konkursu, jak również samodzielność wykonania pracy i staranność.

KATEGORIA I – PRACA PLASTYCZNA (wiek 5-10 lat)

I MIEJSCE:
Antoni Mróz lat 8        

WYRÓŻNIENIE:
Łucja Traczyk lat 9        

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE:
Lena Wochnik lat 9        

KATEGORIA II – PRACA PLASTYCZNA (wiek 11-16 lat)

I MIEJSCE:
Paulina Lis lat 15        

WYRÓŻNIENIE:
Ksawery Cisak lat 11        

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE:
Bartłomiej Pietras lat 14        

KATEGORIA I – SPOT FILMOWY (wiek 5-10 lat)

I MIEJSCE:
Karolina Kopryna lat 10        
Szymon Szmigielski lat 10
Dawid Januszkiewicz lat 10

WYRÓŻNIENIE:
Julian Mokry lat 5            

KATEGORIA II – SPOT FILMOWY (wiek 11-16 lat)

I MIEJSCE:
Dawid Pichla lat 9            
Tomasz Pichla lat 11

WYRÓŻNIENIE:
Krzysztof Juraszek lat 12    

Laureatom i osobom wyróżnionym w konkursie serdecznie gratulujemy!!! O terminie i formie wręczenia nagród opiekunowie laureatów i osób wyróżnionych zostaną powiadomieni za pośrednictwem telefonu i maila.

Pragniemy także przekazać każdemu uczestnikowi z osobna wyrazy uznania za włożony trud i niezwykłą pomysłowość w wykonaniu prac oraz spotów. Podziękowania kierujemy również do rodziców, opiekunów oraz nauczycieli za zaangażowanie, współpracę oraz wsparcie młodych artystów, a także Partnerom akcji za aktywne uczestnictwo w realizacji wspólnych celów przyczyniających się do zwiększenia skuteczności podejmowanych działań oraz wypełniania misji na rzecz społeczeństwa, jakim jest promowanie bezpieczeństwa.

(Biuro Prewencji KGP)

 • Na środku rysunku widać niebieski napis „Śnieżny Dekalog”, poniżej na tle gór widać narciarza i snowboardzistę zjeżdżających w dół, wokół nich w chmurkach widać zasady dekalogu narciarza pisane czerwoną kredką.
  Praca Antoniego Mróz, lat 8
 • Na górze rysunku widnieje kolorowy napis „ Dekalog narciarza” obok narysowano żółte słońce i niebieskie płatki śniegu. Poniżej, w ponumerowanych prostokątach od 1 do 10 przedstawiono scenki na tle gór z opisem dekalogu w formie komiksu.
  Praca Łucji Traczyk, lat 9
 • Na tle góry i stoku narciarskiego widać niebieską postać Crazy Froga w różowym kasku i z różowymi nartami. Na górze rysunku, na środku widnieje napis: Nie bądź crazy na stoku… Miej głowę dekalog stosuj!!!” Po bokach rysunku w chmurkach ponumerowanych od 1 do 10 napisano zasady dekalogu pomarańczową kredką. W prawym górnym rogu widać głowę bociana ze zmrużonym okiem.
  Praca Leny Wochnik, lat 9
 • Na środku widnieje napis: Bezpieczne zimowe wspomnienia! W małych rysunkach naklejonych na brystol namalowano scenki z dekalogu narciarza w środku naklejono rysunek grupy narciarzy, dodano także czerwone numery 112 oraz 985.
  Praca Pauliny Lis, lat 15
 • Na kolorowym tle góry i lasu widać czarną sylwetkę narciarza z kijkami w dłoniach, w kolorowych goglach. Na czarnej postaci białą czcionką namalowano 10 zasad dekalogu narciarza.
  Praca Ksawerego Cisak, lat 11
 • Na środku pracy w czerwonym kole umieszczono rysunek narciarza oraz napis „Śnieżny Dekalog” w niebieskim kolorze. Wokół przedmiotowego znaku widać ponumerowane pola od 1 do 10 z opisanym dekalogiem narciarza. Narysowano także małe graficzne rysunki obrazujące każdą z zasad dekalogu.
  Praca Bartłomieja Pietras, lat 14

Film Laureat I miejsca w grupie młodszej

Pobierz plik Laureat I miejsca w grupie młodszej (format mp4 - rozmiar 19.43 MB)

Film Laureat I miejsca w grupie starszej

Pobierz plik Laureat I miejsca w grupie starszej (format mp4 - rozmiar 17.86 MB)

Powrót na górę strony