Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informujemy uchodźców z Ukrainy jak nie paść ofiarą przestępców

Data publikacji 25.03.2022

Zielonogórskie policjantki oraz prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze spotkały się z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Na spotkaniu rozmawiano między innymi o zagrożeniach handlu ludźmi oraz miejscach gdzie można uzyskać pomoc.

Od ponad trzech tygodni zielonogórscy policjanci, podobnie jak policjanci w całym kraju mają nowe zadania związane z falą uchodźców z atakowanej Ukrainy. Oprócz konwojów humanitarnych, pomocy udzielanej na granicy polsko-ukraińskiej czy dworcach kolejowych, zbiórkach żywności i odzieży, zadaniem policjantów jest zadbanie również o bezpieczeństwo prawne obywateli Ukrainy przebywających w naszym kraju.
Czwartkowe (24 czerwca) spotkanie zielonogórskich policjantek oraz pani prokurator z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze z ukraińskimi mieszkańcami Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie właśnie aspektom bezpieczeństwa było poświęcone. Policjantki omówiły zagadnienia związane z zagrożeniem handlem ludźmi, nieuczciwymi ofertami pracy, czy bezpiecznym poruszaniem się po Polsce. Przestrzegły przed osobami, które chcąc wykorzystać trudną sytuację uchodźców, mogą dopuścić się oszustwa czy wyłudzenia pieniędzy – na przykład przy znalezieniu pracy, mieszkania czy transportu. Podkreśliły także, że służbom odpowiedzialnym za porządek i bezpieczeństwo zależy na tym żeby uchodźcy czuli się w naszym kraju bezpiecznie i dlatego mundurowi zawsze służą wszelką pomocą. Przekazały w jaki sposób można powiadomić służby jeżeli potrzebna jest interwencja i pomoc. Policjantki poinformowały także o konieczności stosowania się do przepisów obowiązujących w naszym kraju głównie tych dotyczących spożywania alkoholu oraz sprawowania opieki nad dziećmi. Prokurator poinformowała natomiast o toczącym się śledztwie w sprawie zbrodni wojennych, zbrodni przeciw ludzkości oraz ludobójstwa w Ukrainie. Poprosiła aby wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje dotyczące tych przestępstw popełnionych w ich kraju zgłosiły się do prokuratury lub Policji.

Podczas spotkania wręczone zostały również materiały informacyjne w języku polskim i ukraińskim, w których znajdują się porady związane z bezpieczeństwem, numery telefonów i adresy mailowe dotyczące poszukiwania osób zaginionych czy zgłaszania przypadków przestępstw.
 
podinspektor Małgorzata Barska
Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Powrót na górę strony