Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie przedstawicieli służb wewnętrznych

Data publikacji 30.05.2008

W dniach 19-20 maja 2008 r. w Popowie, w ramach konferencji "Prawne i technologiczne aspekty bezpieczeństwa funkcjonariuszy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości" odbyło się spotkanie kierownictwa BSW KGP z przedstawicielami analogicznych komórek z 5 krajów z Europy i USA. Spotkanie połączono z obchodami X-lecia biura spraw wewnętrznych komendy głównej Policji.

Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych efektów współpracy. Główny akcent położono na omówienie zagadnień aktualnych, kluczowych dla dalszego rozwoju współpracy. Przedstawiciele delegacji zagranicznych mieli okazję wymienić poglądy z komendantem głównym Policji, nadinsp. Andrzejem Matejukiem, wiceministrem Adamem Rapackim, jak również przedstawicielami świata nauki, uczestniczącymi w konferencji.

W spotkaniu, obok dyrektora BSW insp. Marka Działoszyńskiego, udział wzięli: zastępca komendanta głównego Policji Litwy, naczelnik służby bezpieczeństwa wewnętrznego MSW Ukrainy, dyrektor biura spraw wewnętrznych MSW Republiki Słowacji, dyrektor zarządu biura spraw wewnętrznych MSW Republiki Czech oraz szef służby wewnętrznej Homeland Security ze Stanów Zjednoczonych.

W trakcie obrad szczególnie duże zainteresowanie wzbudziła kwestia przygotowywanej w Polsce ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, jak również problematyka działań profilaktycznych i prewencyjnych w obszarze korupcji. Wymieniono doświadczenia w zakresie prowadzenia działań mających na celu „oczyszczanie” funkcjonariuszy, przeciwko którym kierowane są bezpodstawne zarzuty. Obecność dyrektora BSW MSW Republiki Słowackiej była jednocześnie okazją do omówienia dalszych działań w ramach forum służb wewnętrznych państw Europy Centralnej, których podstawą jest wielostronna Deklaracją podpisana w kwietniu br. w Bratysławie.

Z uwagi na obecność przedstawicieli Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego w trakcie spotkania omawiane były również kwestie wykorzystania nowoczesnych technologii jako wsparcia dla działań operacyjnych i procesowych prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji. Omawiane były m.in. kwestie związane z budową systemu do analizy oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy oraz translator mowy – przetwarzanie informacji słownych na formę pisemną, który może okazać się szczególnie przydatny w przypadku stosowania kontroli operacyjnej.
Powrót na górę strony