Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykorzystanie tożsamości osób powszechnie znanych lub podszywania się pod inne podmioty w celu popełnienia oszustwa

Data publikacji 31.03.2022

Komenda Główna Policji i FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP pragną ostrzec przed zagrożeniami związanymi z możliwością wykorzystywania tożsamości osób powszechnie znanych i rozpoznawanych (np. polityków, artystów czy piłkarzy) lub podszywania się pod inne podmioty w celu popełniania oszustw. W swoich schematach oszuści wykorzystują obecną sytuację, w której mamy do czynienia ze spadkiem wartości waluty krajowej i oferują inwestycje w kryptoaktywa lub na rynku FOREX.

Każda taka kampania jest dobrze zaplanowana. Nad jej scenariuszem, a następnie przeprowadzeniem pracują przestępcy posiadający wiedzę fachową, z powodu których ten proceder przestępczy stanowi rzeczywiste zagrożenie. Cechą wspólną tego typu kampanii jest to, że dla „uwiarygodnienia” jej wykorzystywany jest bezprawnie wizerunek osoby powszechnie znanej i rozpoznawanej i informacje te w postaci reklam (najczęściej banerów) są publikowana w uznanych za wiarygodnych ogólnopolskich mediach, portalach branżowych lub mediach społecznościowych.

Działania takie mogą być prowadzone z wykorzystaniem narzędzi, które są poza kontrolą tych mediów. Skuteczność działań, poza wyżej wymienionymi czynnikami, przestępcy uzyskują również dzięki nowoczesnym narzędziom czy „badaniu rynku”, które profiluje oszukańcze reklamy względem podatnego odbiorcy. Innym sposobem zmanipulowania odbiorcy jest publikowanie takich nieprawdziwych informacji, w tym graficznych, z nielegalnym użyciem logo znanych stacji telewizyjnych lub wiodących gazet i czasopism.

Działania oszustów są bardzo dotkliwe i prowadzą nie tylko do utraty środków „inwestorów”, ale także do naruszenia reputacji osób powszechnie znanych i rozpoznawanych, których wizerunek został nielegalnie wykorzystany w „kampanii marketingowej”. Należy zaznaczyć, że osoby te wielokrotnie dementują fałszywe doniesienia medialne, a mimo to pokrzywdzeni klienci często tłumaczą swoje działanie wskazując na publikacje, w których osoby powszechnie znane i rozpoznawane opowiadają o swoich sukcesach inwestycyjnych.

Choć praktykowane przez przestępców oszustwa nie są nowe, a wiele instytucji publikuje komunikaty ostrzegawcze, nadal są osoby, które inwestują oszczędności życia na poczet iluzorycznych zysków.

Jak chronić się przed tego typu zagrożeniami:

  1. oceń realnie czy możliwy jest tak spektakularnie wysoki i szybki zysk z promowanej inwestycji na tle pozostałych, dostępnych narzędzi inwestycyjnych;
  2. przeanalizuj inwestycję nie tylko pod kątem jej dochodowości ale także bezpieczeństwa;
  3. sprawdź czy są doniesienia medialne dementujące udział osób powszechnie znanych i rozpoznawanych w tego typu kampaniach informacyjno-marketingowych;
  4. zanim zainwestujesz środki zapoznaj się z opiniami na niezależnych portalach oraz z opiniami innych klientów, przede wszystkim z tymi negatywnymi;
  5. zwróć uwagę na język - jeśli znajdziesz błędy gramatyczne w informacji promującej inwestycje - może to świadczyć, że jest to oszustwo;
  6. zbadaj czy inwestycja objęta jest gwarancją zysku dla „każdego”, bez względu na poziom wiedzy o rynkach finansowych i kto jest gwarantem;
  7. zastanów się i zbadaj informacje dostępne w mediach w kilku źródłach, nie bazuj tylko na powierzchownej wiedzy;
  8. uważnie analizuj wiarygodność otrzymywanych wiadomości – nie bazuj na tym od kogo go otrzymujesz - nawet najlepszy przyjaciel w dobrej wierze może Ci przekazać niesprawdzoną informację.

(Komenda Główna Policji, FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP Centrum Wymiany i Analiz Informacji Sektora Finansowego / mw)

Powrót na górę strony