Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kulisy Archiwum X – przestępstwa niewykryte w polskiej kryminalistyce

Data publikacji 31.03.2022

30 marca 2022 roku Instytut Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, we współpracy z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji, zorganizował konferencję naukową pn. „Kulisy Archiwum X - przestępstwa niewykryte w polskiej kryminalistyce”. Patronat honorowy nad konferencją objął Komendant Główny Policji.

Konferencję otworzyła insp. dr hab. Iwona Klonowska Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Pani Komendant-Rektor przywitała wszystkich uczestników oraz podziękowała Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. dr. Jarosławowi Szymczykowi za objęcie konferencji patronatem honorowym. Następnie głos zabrał nadinsp. Paweł Dobrodziej, Zastępca Komendanta Głównego Policji, który podziękował za zaproszenie i wyraził nadzieję, że uzyskana podczas konferencji wiedza podniesie dotychczasowe doświadczenia i kompetencje uczestników wydarzenia. Uczestników konferencji przywitał również insp. Grzegorz Napiórkowski, Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, współorganizator spotkania.

Następnie ponownie głos zabrała Pani Komendant-Rektor, która w kilku zdaniach odniosła się do tematyki dzisiejszej konferencji. Insp. dr hab. Iwona Klonowska w swoim wystąpieniu przypomniała genezę powstania pierwszego zespołu do spraw przestępstw niewykrytych, które działają obecnie we wszystkich komendach wojewódzkich Policji. Pierwsza taka komórka w strukturach formacji została utworzona w 2004 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie po bezprecedensowej w historii polskiej kryminalistyki sprawie odnalezienia w styczniu 1999 r. w Wiśle ludzkiej skóry. Dalej Pani Komendant-Rektor omówiła wydany w grudniu 2017 r. numer specjalny miesięcznika „Policja 997” pn. „Archiwum X”, który w całości został poświęcony problematyce polskich przestępstw nierozwiązanych. Z uwagi na ilość zebranego materiału i złożoność zagadnienia było to pierwsze w historii i jedyne do tej pory ponad stustronicowe wydanie podwójne numeru specjalnego.

Wśród gości honorowych i prelegentów znaleźli się m.in.: dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES - Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki – Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski - Profesor Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu w Białymstoku, insp. dr Krzysztof Borkowski – p.o. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

„Każdy przestępca pozostawia ślad”, to z jednej strony utarte stwierdzenie, ale też inspiracja do działania specjalistów od przestępstw niewykrytych. Analiza spraw z tak zwanego Archiwum X jest pracochłonna, trudna i kosztowna, ale z drugiej strony świeże, nowatorskie spojrzenie zespołów specjalistów oraz dostęp do coraz dokładniejszych metod analitycznych we współczesnej kryminalistyce pozwalają liczyć na wykrycie sprawców dotychczas niewyjaśnionych przestępstw.

Efekty powtórnych analiz wybranych elementów materiału dowodowego przy użyciu najnowszych zdobyczy techniki kryminalistycznej potrafią zaskoczyć nie tylko prowadzących postępowanie, ale również samych biegłych. Pomimo konieczności wytężonej pracy i poniesieniu znacznych kosztów, związanych ze zbadaniem setek jak do tej pory nieprzebadanych śladów, daje wymierne efekty. Zatrzymanie i skazanie prawomocnym wyrokiem unikającego przez lata kary sprawcy daje wyraźny sygnał: nieuchronności odpowiedzialności za popełnione czyny i poczucie sprawiedliwości zarówno wśród najbliższych ofiary jak i ogółu społeczeństwa.

Podczas konferencji poruszono i omówiono m.in. tematykę przestępstw niewykrytych, narzędzi wspomagających, rozwoju nowoczesnych narzędzi w kryminalistyce oraz rolę biegłych z zakresu kryminalistyki w procesie wykonawczym.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele: administracji publicznej, ośrodków naukowych, Instytutu Ekspertyz Sądowych, Komendy Głównej Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji oraz szkół Policji.

Podsumowując konferencję Pani Komendant-Rektor podziękowała członkom komitetu naukowego, organizacyjnego oraz prelegentom za ciekawe i wartościowe tematy. Wyraziła także nadzieję na dalszą współpracę i życzyła wielu sukcesów naukowych i zawodowych.

(WSPol Szczytno / sc)

Powrót na górę strony