Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hajnowski policjant pomaganie ma we krwi

Data publikacji 01.04.2022

Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce - aspirant sztabowy Piotr Gierłachowski został uhonorowany państwowym odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest to odznaka nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

O tym, że policjanci chętnie oddają krew, nie trzeba nikogo przekonywać. Niejednokrotnie funkcjonariusze włączają się w te szlachetne akcje. Aspirant sztabowy Piotr Gierłachowski z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce ten drogocenny dar przekazuje najbardziej potrzebującym już od ponad 20 lat. We wtorek, 29.03.2022 r., w Terenowym Oddziale w Hajnówce Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku odebrał odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Do zostania honorowym dawcą krwi u Piotrka przyczyniła się chęć pomocy w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Do tej pory udało mu się już oddać 29 litrów krwi. Hajnowski policjant pomaganie ma we krwi. W czasie wolnym od służby jest wolontariuszem współpracując z Polskim Czerwonym Krzyżem.

Naszemu Koledze serdecznie gratulujemy i życzymy co najmniej 100 lat życia oraz 100 litrów oddanej honorowo krwi.

(KWP w Białymstoku / mw)

  • umundurowany policjant stoi przed tablica z napisem: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
  • odznaczenie i legitymacja honorowego dawcy krwi zasłużonego dla zdrowia narodu
  • odznaczenie i legitymacja honorowego dawcy krwi zasłużonego dla zdrowia narodu
Powrót na górę strony