Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zima za nami, ale uważajmy na niskie temperatury

Data publikacji 01.04.2022

Miniona zima, z uwagi na niskie temperatury powietrza, nie dla wszystkich była okresem bezpiecznym, a w szczególności, jak co roku, była realnym zagrożeniem dla osób w kryzysie bezdomności.

Policjanci podczas służby zwracali szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogły szukać schronienia i nocować osoby w kryzysie bezdomności. Były to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki. Jak co roku policjanci monitorowali sytuację tych osób, oferując pomoc każdemu, kto jej potrzebował - odnajdując takie osoby, zawsze proponowali pomoc w dotarciu do ośrodków zapewniających bezpieczne schronienie, bezpłatny nocleg, ciepły posiłek.

Kiedy na zewnątrz panowały niskie temperatury, wiele osób narażonych było na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Zagrożenie dotyczyło także osób będących pod wpływem alkoholu. W takich przypadkach Policja doprowadzała te osoby do miejsc zamieszkania, izb wytrzeźwień lub innych określonych przepisami, policyjnych pomieszczeń w celu wytrzeźwienia.

Policjanci przygotowując się do zadań związanych ze spadkiem temperatur powietrza, wyprzedzająco już w okresie jesiennym aktywnie realizowali zadania, wśród których można wymienić:

  • nawiązywanie aktywnej współpracy z władzami samorządowymi oraz instytucjami pomocowymi celem aktualizacji danych adresowo-kontaktowych, które w jednostkach organizacyjnych Policji były dostępne całodobowo;
  • identyfikowanie grup osób wysokiego ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska bezdomności i bieżące monitorowanie jego skali – m.in. z wykorzystaniem narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie jedną z kategorii zagrożeń jest „Osoba bezdomna wymagająca pomocy";
  • podejmowanie przedsięwzięć, w tym z wykorzystaniem dostępnych kanałów informacyjnych (strony internetowe, współpraca z mediami lokalnymi) w celu uwrażliwienie społeczności lokalnych na negatywne skutki działania niskich temperatur oraz potrzeby i możliwości sygnalizowania poszczególnych przypadków zagrożeń;
  • działania informacyjne wśród osób nieporadnych życiowo, a także w kryzysie bezdomności w zakresie możliwości i zakresu uzyskania pomocy;
  • przekazywanie do właściwych ośrodków pomocy społecznej informacji dotyczących osób samotnych, które ze względu na sytuację życiową (podeszły wiek, nieporadność w poruszaniu się) mogły być szczególnie narażone na skutki działania niskich temperatur;
  • bieżące, niestandardowe udzielanie pomocy w miejscach zamieszkania lub przebywania w celu zapewnienia potrzeb egzystencjalnych (przekazywanie posiłków, zakupów).

Pomimo działań Policji oraz innych służb, wskazać należy, że od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. zarejestrowano na terenie kraju 44 zgony osób z powodu wychłodzenia organizmu, tj. o 19 mniej niż w analogicznym okresie 2020/2021.

Najwięcej przypadków zgonów osób z powodu wychłodzenia organizmu odnotowano w takich miejscach jak: ulica, droga (10), posesja, pomieszczenie gospodarcze (8), pustostan, garaż oraz łąka, pole, las (po 6). 23 przypadki odnotowanych zgonów to osoby bezdomne, co stanowi ok. 52% wszystkich zarejestrowanych zgonów osób z powodu wychłodzenia organizmu w tym okresie. Stwierdzono również, że w 5 przypadkach osoby bezpośrednio przed zamarznięciem spożywały alkohol.

Zwracamy się z apelem, aby nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza w przypadku spadków temperatur. Zgłoszenia można przekazywać pod numerami telefonów 997, 999 lub 112. Nasze wspólne zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują.

Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie. Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować czyjeś życie!

(Biuro Prewencji KGP)

 

Powrót na górę strony