Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa pt. „Operacja polska i zbrodnia katyńska – dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach”

Data publikacji 05.04.2022

7 kwietnia, w auli Komendy Głównej Policji przy ul Orkana 14, w godz. 9.00 -15.00 odbędzie się konferencja naukowa pt. „Operacja polska i zbrodnia katyńska – dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach”.

Jej współorganizatorami są: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka. Partnerem - Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Inicjatywa ta, poświęcona zbrodniom ludobójstwa popełnionym w XX wieku na polskich obywatelach, wśród których liczną grupę stanowili przedwojenni funkcjonariusze Policji Państwowej uwięzieni w Ostaszkowie, zamordowani wiosną 1940 r. w Kalininie i pogrzebani w Miednoje, wpisuje się w regulaminowe zadania Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP. Celem nadrzędnym Biura pozostaje bowiem budowanie tożsamości formacji i kształtowanie pozytywnego wizerunku społecznego Policji, jak również prowadzenie działań związanych z upowszechnianiem historii Policji i propagowaniem postaw prospołecznych i patriotycznych.

W trakcie konferencji wygłoszone zostaną referaty poświęcone martyrologii polskich policjantów – ofiar zbrodni katyńskiej. Ich autorami są historycy z Instytutu Pamięci Narodowej, oficerowie Policji, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz stowarzyszeń „Memoriał” i „Rodzina Policyjna 1939”. Odbędzie się również projekcja dokumentalnego filmu „Rozstrzelać Polaków – czyli operacja antypolska NKWD  1937-1938”, autorstwa dr. Tomasza Sommera.

Policję reprezentować będą prelegenci: młodszy inspektor Kinga Badeńska z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz kom. dr Marcin Dziubak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Warto podkreślić, iż przebieg konferencji po raz pierwszy będzie można śledzić on-line we wszystkich garnizonach Policji w kraju, dzięki zastosowaniu systemu wideokonferencji.

(BEH-MP KGP)

Powrót na górę strony