Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gala finałowa konkursu "Śnieżny dekalog"

Data publikacji 11.04.2022

Dziś w siedzibie Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji w Warszawie nastąpił finał ogólnopolskiego konkursu plastyczno-filmowego "Śnieżny Dekalog" skierowanego do dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie jest elementem akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku". Podczas uroczystej gali z udziałem kierownictwa Komendy Głównej Policji laureaci otrzymali cenne nagrody.

Konkurs ten został zorganizowany przez Biuro Prewencji KGP, a jego partnerami w tych działaniach byli: Fundacja PZU, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” przeprowadzona została na terenie całego kraju od grudnia 2021 r. do marca 2022 r., poprzez działania informacyjno-edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szeregu spotkań z dziećmi i młodzieżą, podczas których policjanci realizujący zadania z zakresu profilaktyki społecznej, w tym również dzielnicowi, informowali o sposobach bezpiecznego zachowania podczas całego sezonu zimowego.

W ramach akcji został ogłoszony ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy dla dzieci i młodzieży pn. „Śnieżny Dekalog” promujący bezpieczne narciarstwo i snowboard oraz aktywny tryb życia w którym mogły wziąć udział osoby lub zespoły do 3 osób w wieku od 5 do 16 lat. Do udziału w nim aktywnie włączyło się ponad 60 szkół i 15 przedszkoli na terenie całego kraju, przesyłając prace konkursowe swoich podopiecznych.

Wszystkie nadesłane do Biura Prewencji KGP prace i utwory przeanalizowano pod kątem formalnym oraz merytorycznym, biorąc szczególnie pod uwagę wartość edukacyjną, artystyczną oraz spójność przekazu wyrażanego pracą z głównym tematem konkursu, jak również samodzielność wykonania pracy i staranność. Ostatecznie jury składające się z przedstawicieli organizatora oraz partnerów konkursu wyłoniło spośród przysłanych prac: dwóch laureatów prac plastycznych oraz pięcioro laureatów spotów filmowych, ponadto przyznano sześć wyróżnień w obydwu kategoriach.

Wyniki ogłoszono 23 marca br., dziś podczas gali wręczono nagrody, które laureatom wręczał zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster wraz z dyrektorem BP KGP insp. Robertem Kumorem, dyrektorem BEH-MP KGP podinsp. Krzysztofem Musielakiem, przedstawicielką Fundacji PZU Aleksandrą Podolską oraz reprezentującego jednocześnie PZN, SIiTN PZN oraz SIiTS Maciejem Kwiatkowskim.

 

KATEGORIA I – PRACA PLASTYCZNA (wiek 5-10 lat)

I MIEJSCE:
Antoni Mróz (lat 8)        

WYRÓŻNIENIE:
Łucja Traczyk (lat 9)       

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE:
Lena Wochnik (lat 9)        

KATEGORIA II – PRACA PLASTYCZNA (wiek 11-16 lat)

I MIEJSCE:
Paulina Lis (lat 15)        

WYRÓŻNIENIE:
Ksawery Cisak (lat 11)        

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE:
Bartłomiej Pietras (lat 14)        

KATEGORIA I – SPOT FILMOWY (wiek 5-10 lat)

I MIEJSCE:
Karolina Kopryna (lat 10)        
Szymon Szmigielski (lat 10)
Dawid Januszkiewicz (lat 10)

WYRÓŻNIENIE:
Julian Mokry (lat 5)            

KATEGORIA II – SPOT FILMOWY (wiek 11-16 lat)

I MIEJSCE:
Dawid Pichla (lat 9)           
Tomasz Pichla (lat 11)

WYRÓŻNIENIE:
Krzysztof Juraszek (lat 12)  

Podczas gali zaprezentowano wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace, a ponieważ konkurs został przeprowadzony już po raz piąty, wszyscy którzy byli przy nim od pierwszej edycji, zauważyli stale podnoszący się jego poziom artystyczny i merytoryczny. Do laureatów, ich rodziców oraz opiekunów oraz wszystkich zaproszonych gości zwrócił się nadinsp. Roman Kuster, który powiedział:

- Wam młodzi ludzie gratuluję przede wszystkim talentu i zaangażowania. Myślę, że jesteście w stanie pokazać swoim rówieśnikom własnymi oczami, własną wyobraźnią jak widzicie to bezpieczeństwo. Nikt lepiej nie trafi do rówieśników niż wy, bo my dorośli możemy wielokrotnie tworzyć kodeksy, regulaminy na stokach, ale myślę, że wy jesteście najlepszymi ambasadorami bezpiecznego zachowania na stoku i teraz to pokazaliście w największym wymiarze, za co wam jeszcze raz biję ogromne brawa, a przed dyrektorem Biura Prewencji KGP oraz wszystkimi partnerami chylę czoła i mówię "dziękuję".

W trakcie finałowej gali jej uczestnicy byli świadkami pokazu chwytów karabinkiem reprezentacyjnym, który wykonali funkcjonariusze z Kompanii Reprezentacyjnej Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Natomiast na koniec wszystkich czekała niespodzianka - wyjazd autokarem na lotnisko Bemowo, gdzie można było nie tylko zobaczyć ale i wsiąść do policyjnych śmigłowców Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP. Tej zimy policyjni piloci  ZPL GSP KGP oraz Sekcji Lotnictwa Policji w Krakowie po raz kolejny czuwali nad bezpiecznym przebiegiem wypoczynku w górach Bezpieczne ferie z policyjnym „Sokołem” w Tatrach - Policja.pl - Portal polskiej Policji, wspierając działania ratowników TOPR.

Laureatom i osobom wyróżnionym w konkursie serdecznie gratulujemy!

____________________________________

BKS KGP, zdj. Andrzej Chyliński

Powrót na górę strony