Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiedzieliście, że...

Data publikacji 12.04.2022

Insp. Policji Państwowej Wiktor Ludwikowski, który był twórcą polskiej Policji przedwojennej oraz ojcem daktyloskopii i wybitnym kryminologiem, był mieszkańcem Kędzierzyna-Koźla. W tym mieście osiedlił się po II wojnie światowej, a po śmierci został pochowany na kozielskim cmentarzu. Jego imieniem nazwano most nad Odrą w Kędzierzynie-Koźlu.

Inspektor Policji Państwowej Wiktor Gustaw Ludwikowski urodził się 23 kwietnia 1886 roku we Lwowie, w zaborze austriackim. Jego życie od zawsze związane było z mundurem. Początkowo służył jako oficer w armii austriackiej. Zawsze jednak czuł się Polakiem i pod groźbą utraty stanowiska organizował tajne drużyny Związku Strzeleckiego. Szkolił młodych Polaków jak posługiwać się bronią i zapoznawał ich z taktykami walk partyzanckich. Kształcił przyszłą kadrę oficerów odrodzonego Wojska Polskiego.

Swoje życie związał z policją 1 października 1919 roku, organizując od podstaw jeden ze strategicznych i nowatorskich wydziałów w Komendzie Głównej Policji Państwowej. Opracował także dwa podręczniki dla służb kryminalnych i prewencyjnych, które służyły wielu pokoleniom policjantów. Utworzył pierwszą polską centralę kryminalistyczną i wprowadził stosowanie daktyloskopii w pracy policji. 19 czerwca 1920 roku otrzymał awans na stopień inspektora Policji Państwowej i został mianowany Komendantem Okręgu Policji Państwowej w Wielkopolsce. W 1923 roku wspólnie z innymi kryminologami opracował koncepcję utworzenia Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnej, którą później nazwano Interpolem.

Jego całe życie poświęcone było służbie narodu polskiego. Nawet gdy wojna dobiegła końca i Wiktor Ludwikowski osiedlił się w Koźlu, aktywnie działał na rzecz społeczeństwa. W czasach powojennych otworzył restaurację „Repatriantka”, która znajdowała się przy obecnym dworcu PKS. Był także kierownikiem Banku Ludowego oraz radnym Powiatowej Rady Narodowej. Przez niemal 13 lat sprawował funkcję komendanta Związku Weteranów Powstań Śląskich.  Zmarł 24 marca 1959 roku i został pochowany na cmentarzu w Koźlu.

Imię Wiktora Ludwikowskiego, jako człowieka niewątpliwie zasłużonego dla polskiej Policji, zostało nadane sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W 2016 roku jego imieniem nazwano także most nad Odrą w Kędzierzynie-Koźlu. Jest to jedyny most w Polsce noszący imię policjanta. W 2019 roku W. Ludwikowski został patronem wielkopolskich policjantów.

Opolscy policjanci pamiętają o wkładzie insp. PP Wiktora Ludwikowskiego w rozwój Policji w Polsce i odwiedzają jego grób. Hołd oddał mu również Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, który wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Kędzierzynie-Koźlu podinsp. Hubertem Adamkiem zapalili znicz na grobie insp. PP Wiktora Ludwikowskiego oraz spotkali się z jego rodziną. Podczas spotkania bliscy inspektora pokazali komendantom wiele rodzinnych pamiątek z jego życia.

(KWP w Opolu / kp)

 • Inspektor Policji Państwowej Wiktor Gustaw Ludwikowski
 • zdjęcie grupowe policjantów Policji Państwowej
 • Inspektor Policji Państwowej Wiktor Gustaw Ludwikowski
 • uroczystości pogrzebowe na cmentarzu Inspektora Policji Państwowej Wiktor Gustawa Ludwikowskiego
 • policjanci i osoby cywilne na moście imienia Inspektora Policji Państwowej Wiktor Gustawa Ludwikowskiego
 • policjanci i osoby cywilne na moście imienia Inspektora Policji Państwowej Wiktor Gustawa Ludwikowskiego
 • tablica pamiątkowa na ścianie ku czci Inspektora Policji Państwowej Wiktora Gustawa Ludwikowskiego
 • policjanci na cmentarzu przed grobem Inspektora Policji Państwowej Wiktora Gustawa Ludwikowskiego
 • policjanci i mężczyzna przed grobem Inspektora Policji Państwowej Wiktor Gustawa Ludwikowskiego
 • Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. dr Rafał Kochańczyk z mężczyzną przy stole podczas oglądania zdjęć i pamiątek po Inspektorze Policji Państwowej Wiktorze Gustawie Ludwikowskim
 • dwaj policjanci na honorowej warcie przy grobie Inspektora Policji Państwowej Wiktora Gustawa Ludwikowskiego
 • tablica pamiątkowa na ścianie ku czci Inspektora Policji Państwowej Wiktora Gustawa Ludwikowskiego
Powrót na górę strony