Aktualności

Pamiętamy!

Data publikacji 04.05.2024

Nasz Kolega aspirant Michał Kędzierski zginął na służbie 3 lata temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Aspirant Michał KĘDZIERSKIaspirant Michał Kędzierski
ur. 1978 r. - zm. 2021 r.
Referent Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu

Służbę w Policji rozpoczął 30 grudnia 2011 r. na stanowisku kursanta Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Następnie, w okresie od sierpnia 2012 r. do października 2014 r., pełnił służbę w Zespole Patrolowym w Komisariacie Policji w Kuźni Raciborskiej. Od 15 października 2014 r. ponownie pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu, zarówno w pionie prewencji, jak i kryminalnym. Od 1 września 2020 r. był referentem Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji tej jednostki.

Był policjantem sumiennym, rzetelnym, zdyscyplinowanym i zaangażowanym w codzienne problemy społeczeństwa powiatu raciborskiego. Cechowała go odwaga, poświęcenie i serce, które wkładał w sprawy zwykłych ludzi. Był znakomitym i pewnym towarzyszem na służbie, a także zawsze pomocnym, życzliwym i uczynnym kolegą. Stale doskonalił swój warsztat pracy i rozwijał swoje umiejętności. Jego życiową pasją było dziennikarstwo.

4 maja 2021 r. pełnił służbę na terenie miasta Racibórz, w dwuosobowym patrolu umundurowanym, w oznakowanym radiowozie. O godzinie 7:57, zgodnie z poleceniem dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, został skierowany na ul. Chełmońskiego, gdzie około godz. 8.00 przeprowadzał interwencję wobec mężczyzny, który miał wcześniej w przebraniu policjanta zachowywać się w sposób wskazujący, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, i przemieszczać się samochodem. Podczas interwencji mężczyzna nagle wyciągnął broń palną krótką i oddał strzał w kierunku policjanta. W wyniku postrzału funkcjonariusz poniósł śmierć na miejscu.

Pośmiertnie awansowany na stopień aspiranta, odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Krzyżem Zasługi za Dzielność” oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

(KGP)

Powrót na górę strony