Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Rowerem bezpiecznie do celu"

Data publikacji 01.06.2008

Na Polach Mokotowskich w Warszawie zainaugurowano ogólnopolską kampanię "Rowerem bezpiecznie do celu". W uroczystości udział wzięli wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki, wiceminister Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz. Komendant Główny Policji nadinsp. Andrzej Matejuk i pilot rajdowy Maciej Wisławski. Każdy z Panów skorzystał z możliwości jazdy rowerem po terenie miasteczka ruchu drogowego.

To właśnie tutaj obecne na festynie dzieci sprawdzały swoje umiejętności z zakresu wiedzy prawa o ruchu drogowym, a także zdawały egzamin na kartę rowerową. Najbardziej aktywni uczestnicy zajęć otrzymali atrakcyjne nagrody, wśród których będą zestawy oświetleniowe stanowiące obowiązkowe wyposażenie rowerów oraz elementy odblaskowe.

Każdego roku około 6 tys. rowerzystów ulega wypadkom drogowym, w których ponad 500 z nich ponosi śmierć, a ponad 5 tys. odnosi obrażenia ciała. W tej grupie są osoby w różnym wieku, także dzieci, które po skończeniu 10 roku życia i uzyskaniu karty rowerowej mogą samodzielnie poruszać się po drogach publicznych.

Statystyki z ostatnich lat wskazują, że kierujący rowerami najczęściej powodowali wypadki w miesiącach maj– wrzesień, co jest naturalną konsekwencją nasilenia w tym okresie ruchu tego typu pojazdów na drogach. W 2007 roku najwięcej wypadków z udziałem rowerzystów wydarzyło się w czerwcu.

Wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym zagrożeniom dotyczącym tej kategorii niechronionych uczestników ruchu drogowego ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji oraz komenda główna Policji podjęły inicjatywę przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej oraz zmasowanych działań policyjnych pn. "Rowerem bezpiecznie do celu". Założono, iż wiodącym celem kampanii będzie promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów, a w szczególności dzieci i młodzieży.

Biorąc pod uwagę nasilenie w okresie wiosenno-letnim negatywnych zjawisk związanych z pojawieniem się na drogach rowerzystów, przeprowadzenie kampanii zaplanowano w dniach od 1 czerwca do 31 sierpnia br.
Oddziaływanie edukacyjne kampanii powinno przyczynić się do podniesienia świadomości rowerzystów na temat zagrożeń, z którymi spotkają się na drogach oraz wyrobienia nawyku poszanowania przepisów prawa o ruchu drogowym. Jako priorytet uznano zwrócenie uwagi rowerzystom na fakt, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych.

Film Rowerem bezpiecznie do celu


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Rowerem bezpiecznie do celu (format flv - rozmiar 3.97 MB)

Powrót na górę strony