Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie realizuje projekt pt. „Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES” (CrimART) w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF Police).

Data publikacji 27.04.2022

W dniach 25-29.04.br., odbywa się międzynarodowe szkolenie w ramach projektu pn. „Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES”. W zorganizowanej przez KWP w Krakowie pierwszej edycji szkolenia udział biorą funkcjonariusze polskiej Policji i Krajowej Administracji Skarbowej oraz przedstawiciele z Mołdawii, Cypru, Niemiec, Hiszpanii i Słowenii. Prelegentami są przedstawiciele służb m.in. Policji, Straży Granicznej czy Krajowej Administracji Skarbowej oraz przedstawiciele wielu instytucji zaangażowanych w szeroko rozumiane przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi dobrami kultury tj. m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Archiwum Narodowego w Krakowie, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Etnograficznego w Krakowie. W ramach szkolenia zaplanowane zostały, także wizyty studyjne w Archiwum Narodowym w Krakowie oraz na Zamku Królewskim na Wawelu, które mają na celu m.in. poszerzenie wiedzy uczestników projektu w zakresie: weryfikacji oryginalności dzieł sztuki, weryfikacji stanu ich zachowania, analizy ekspertyz, analizy przypadków fałszerstw przedmiotów zabytkowych oraz niszczenia i uszkadzania obiektów zabytkowych.

Idea projektu

Projekt ma na celu promowanie międzynarodowej współpracy organów ścigania w dziedzinie przestępczości zorganizowanej przeciwko mieniu i nielegalnemu handlowi dobrami kultury i CITES. W ramach realizacji projektu przeprowadzony zostanie cykl międzynarodowych szkoleń z zakresu walki z przestępczością zorganizowaną przeciwko mieniu i nielegalnego handlu dobrami kultury i Cites, który zapewni uzyskanie stosownej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dodatkowo funkcjonariusze organów ścigania będą mieli możliwość wymiany doświadczeń między specjalistami z Polski, Niemiec, Cypru i Mołdawii, którzy na co dzień zajmują się walką z nielegalnym handlem dobami kultury i Cites. Interdyscyplinarne podejście projektu CrimART wzmocni transgraniczną współpraca międzynarodową przeciwko zorganizowanej przestępczość przeciwko mieniu, nielegalnemu handlowi dobrami kultury, a także pozwoli lepiej zrozumieć omawiane kwestie. Mimo, że na poziomie krajowym każdy z uczestników konsorcjum staje przed innymi wyzwaniami, zdajemy sobie sprawę, że przestępstwa przeciwko dziedzictwu przekraczają granice państw. Ten rodzaj przestępczości możemy zwalczać wyłącznie w drodze międzynarodowej współpracy, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz wspólny zestaw procedur i przepisów. CrimART będzie realizowany na terytorium Polski, Cypru, Niemiec i Mołdawii. Partnerami projektu są bowiem: Policja cypryjska z Nikozji, Generalny Inspektorat Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej z Bremy HFOV (Instytut Badań Policji i Bezpieczeństwa IPoS).

Geneza projektu

15 lutego 2022 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zorganizowała spotkanie inauguracyjne projektu pt. „Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES” (CrimART) Spotkanie on-line miało przede wszystkim na celu omówienie stanu zaawansowania prac związanych z realizacją projektu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Policji cypryjskiej, Policji mołdawskiej oraz przedstawiciele Wyższej Szkoły Administracji Publicznej z Bremy HFOV (Instytut Badań Policji i Bezpieczeństwa IPoS).

8 marca 2022 roku przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie uczestniczyli on-line w spotkaniu beneficjentów projektów Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Komisji Europejskiej (ISF Police 2020). W spotkaniu wzięło udział 44 uczestników z 9 krajów UE, reprezentujących 15 projektów. Prowadząca spotkania Pani Stéphanie Carillon – Kierownik Działu 4, Działań Unijnych i Zamówień, Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej, wysoko oceniła realizowane projekty oraz ich wartość merytoryczną. W pierwszej części spotkania omówione zostały najważniejsze kwestie dotyczące m.in. kluczowych wyzwań, strategii komunikacji w ramach projektów ISF, umów o dotację, kwalifikowalności kosztów, zasad dotyczących widoczności UE. Z kolei w drugiej części konferencji odbyły się sesje tematyczne koordynatorów projektów ISF Police 2020 z zakresu Zwalczania Przestępczości przeciwko Mieniu (OPC), podczas których przedstawiciele KWP w Krakowie omówili założenia projektu CrimART.

Więcej na: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/zamowienia-i-fundusz/fundusze-zewnetrz/projekty-relizowane/19734,Przestepczosc-przeciwko-dobrom-kultury-i-CITES-CrimART.html

 

Nota prawna: Treść tej strony internetowej reprezentuje poglądy autorów i jest ich wyłączną odpowiedzialnością. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w niej informacji.

 

 

 

 

 

 

 • ekrany z napisem Crim ART
 • slajd z napisem „Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES” (CrimART)
 • logo Unii Europejskiej i napis Co-funded by the European Union
 • mapa Polski z logo Komendy Głównej Policji w Krakowie
 • zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Robert Strzelecki
 • mężczyzna trzyma w ręku mikrofon
 • naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 1
 • prelegenci podczas konferencji
 • przedstawiciel służby celno skarbowej
 • przedstawicielka służby celno skarbowej
 • uczestnik konferencji
 • uczestnicy podczas konferencji
 • uczestnicy podczas szkolenia
 • ulotki
 • uczestnik konferencji
Powrót na górę strony