Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsecure 2022

Data publikacji 27.04.2022

27 kwietnia br. 2022 r. w Kielcach rozpoczęły się I Międzynarodowe Targi Policji i Bezpieczeństwa Publicznego Polsecure. To wystawa i cykl konferencji poświęcone bezpieczeństwu publicznemu oraz służbom mundurowym podległym MSWiA. Organizatorami wydarzenia są Targi Kielce oraz Komenda Główna Policji. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, którego reprezentował podsekretarz stanu w MSWiA Bartosz Grodecki. Obecny był również senator RP Krzysztof Słoń.

INAUGURACJA TARGÓW 

Uroczystość rozpoczęcia prowadził nadkom. Leszek Wielgosz z Gabinetu Komendanta Głównego Policji wraz z Urszulą Kołodziejczyk z Targów Kielce. O oprawę muzyczną zadbali Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą mł. insp. Janusza Trzepizura, a także skrzypek Bogdan Kierejsza. Oficjalnego otwarcia targów dokonał prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Policję reprezentowali Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z zastępcami - nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem i nadinsp. Pawłem Dobrodziejem, będący jednocześnie gospodarzami tych wydarzeń. 

Wśród gości znaleźli się także: prezes zarządu Targów Kielce dr Andrzej Mochoń, wiceprezes zarządu Bożena Staniak, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Piotr Wojciechowski, prezes zarządu Grupy WB, Partnera Strategicznego POLSECURE. Przedstawicieli zagranicznych instytucji reprezentowali Craig Jones – dyrektor Interpolu ds. cyberprzestępczości, Edvardas Šileris – szef Departamentu Europejskiego Centrum do Walki z Cyberprzestępczością Europolu, Sandor Toreki – zastępca komendanta głównego policji węgierskiej, Alexander Bejan – zastępca generalnego inspektora policji MSW Mołdawii. Obecni byli także funkcjonariusze z Macedonii Północnej oraz Słowacji, oraz przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych. Obecni byli także funkcjonariusze oraz zagraniczni goście z Macedonii Północnej, Słowacji, Bułgarii, Włoch, Szwajcarii, Rumunii, Czech, Niemiec, Węgier, Francji, Gruzji i Azerbejdżanu.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński w swoim liście podkreślił, iż jest dumny, że może objąć honorowym patronatem Międzynarodowe Targi Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE. – „Cieszy mnie duże zainteresowanie tym wydarzeniem, podczas którego ponad 100 firm zaprezentuje rozwiązania mające na celu zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa naszym obywatelom. Pragnę zapewnić, że podległe mi służby zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa polskiego” – napisał. Zwracając uwagę na zagrożenie cyberprzestępczością, zaznaczył, że musimy dziś jako państwo wzmocnić również ochronę naszych obywateli w sieci. 

Następnie głos zabrał prezes zarządu Targów Kielce Andrzej Mochoń, który również poruszył aspekt cyberbezpieczeństwa. - Słowo „bezpieczeństwo” dzisiaj szczególnie jest odmieniane przez wszystkie przypadki głównie za sprawą sytuacji na Ukrainie. Nikogo nie musimy zatem przekonywać, że ważne jest zarówno bezpieczeństwo to zewnętrzne — naszych granic, jak również bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce - powiedział.

Bardzo ważnym punktem rozpoczęcia targów było wystąpienie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, który wyraził ogromną radość z tego, że targi odbywają się właśnie na Ziemi Świętokrzyskiej. – Ta radość jest spowodowana przede wszystkim tym, że trzy lata miałem ogromny zaszczyt kierowania świętokrzyskim garnizonem Policji i przez pryzmat ludzi, których tutaj spotkałem, i rzeczy, które wspólnie zrobiliśmy, zawsze powracam tutaj z ogromnym sentymentem i cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj na scenie targów kieleckich brać udział w wydarzeniu niezwykłym, co do którego wiarę organizacji parę razy traciłem – przyznał. Dziękując gościom i wystawcom za udział, zwrócił także uwagę na problematykę cyberprzestępczości. – Dzisiaj cyberbezpieczeństwo to jeden z priorytetów, jeżeli chodzi o działania policji na całym świecie. To ciągle ogromne zagrożenie, któremu musimy sprostać poprzez rozwój naszych formacji. Na to zagrożenie również odpowiadamy jako polska Policja – podkreślił w swoim wystąpieniu.

Głos zabrał również wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. – Targi są tym miejscem, w którym uzbrajamy policjantów w to, co jest im niezbędne, aby dzisiejsze wymagania, jakie są przed nimi stawiane, były realizowane szybko i skutecznie – powiedział. Zauważył, że wszystkie panele dyskusyjne są początkiem dobrych rozwiązań.

Przedstawiciele Europolu i Interpolu w swoich wystąpieniach podkreślili, że  tylko międzynarodowa współpraca służb pozwoli na skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości. Andrzej Wojciechowski, prezes Grupy WB powiedział: – Z wielką satysfakcją patrzę, jak targi rosną z nami. Zaczynaliśmy od niewielkich podmiotów targowych.

Bogdan Wenta, otwierając targi, podkreślił znaczenie współpracy polskiej Policji z samorządami. – Tego rodzaju konferencje są bardzo istotne, by pokazać, jak możemy współpracować.

Rozpoczęciu targów towarzyszył efektowny akcent w postaci pokazu BOA, psów policyjnych wraz z przewodnikami z Wydziału Prewencji KWP w Kielcach, pokaz musztry paradnej w wykonaniu klasy policyjnej Szkoły im. 72. Pułku Piechoty w Radomiu, a także pokaz ratownictwa motocyklowego.

Targi były również okazją do odprawy policyjnych koordynatorów ratownictwa medycznego z jednostek organizacyjnych Policji, podczas której omówione zostały dotychczasowe efekty pracy oraz plany na najbliższe półrocze.

Istotą Polsecure są nie tylko wydarzenia targowe. Ważnym elementem programu pierwszego dnia były również dwie sesje panelowe: „Obecne zagrożenia i trendy przestępczości” oraz „Cyberwyzwania w dobie pandemii – ochrona informacji w świecie wirtualnym”.

TRENDY CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

Pierwszy panel obejmował tematykę międzynarodowych grup przestępczych, kluczowych zagrożeń w obszarze cyberprzestępczości oraz współpracę wielostronną.

Rozpoczynając dyskusję, zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej powiedział, że rzadko zdarza się, żeby podczas jednej konferencji, nawet w skali międzynarodowej, byli przedstawiciele Interpolu, Europolu, FBI, US Secret Service czy niemieckiej BKA.

– Dziękuję tym osobom, które wyraziły chęć podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Będzie to dla nas niezwykle cenne – powiedział nadinsp. Paweł Dobrodziej. – Cały czas próbujemy dostosować się do otaczającej nas rzeczywistości, sprostać tym wyzwaniom. Wzrost dynamiki przestępstw w obszarze cyber jest zauważalny nie tylko w naszym kraju.

Dyrektor ds. cyberprzestępczości w Interpolu Craig Jones powiedział, że Interpol opracował strategię zwalczania cyberprzestępczości.

– Z uwagi na to, że swoim zasięgiem obejmują cały świat, postanowiliśmy wzmocnić swoje zaangażowanie w różnych częściach świata. Przyjęliśmy strategię trzech etapów, czyli zwalczania, śledzenia i likwidacji infrastruktury. W cyberprzestępczości jest niezwykle ważne, by nie skupiać się na potencjalnych pojedynczych sprawcach, a koncentrować się na zwalczaniu całej infrastruktury i zabezpieczaniu środków finansowych, czyli głównej motywacji cyberprzestępców – wytłumaczył Craig Jones.

Europol EC3 to z polskiej perspektywy najważniejsza komórka zwalczająca cyberprzestępczość. Jej szef Edvardas Šileris stwierdził, Europol zajmuje się zarządzaniem, zbieraniem informacji, poszerzaniem wiedzy i że lokalne problemy dotyczące cyberprzestrzeni mogą być rozwiązywane z poziomu międzynarodowego, gdyż daje większe możliwości działania, zwłaszcza że cyberprzestrzeń nie ma granic.

Niemcy, kolejny partner, z którym polska Policja stale współpracuje, posiada ogromne zaplecze baz danych. Reprezentujący Bundeskriminalamt (BKA) Carsten Meywirth, opowiedział o dochodzeniu grupy cyberprzestępczej, której członkowie działali z Ukrainy, a ich operacje były wymierzone w niemiecką infrastrukturę.

Elvis Chan z FBI Cyber Division wykazał  cztery główne kategorie wrogich kampanii: cyberataki na skrzynki biznesowe, tzw. scam miłosny, ransomware oraz oszustwa związane z kryptowalutami.

US Secret Service zajmuje się ochroną najważniejszych osób w USA, ale dotyczy to nie tylko ich fizycznego bezpieczeństwa, gdyż przestępcy starają się działać na ich szkodę na wszystkich polach, także w cyberprzestrzeni. Dlatego, jak powiedział agent Craig Wolf z US Secret Service, do zadań agentów Secret Service należą także niszczenie systemów cyberprzestępców i pociąganie ich do odpowiedzialności.

CYBERWYZWANIA W DOBIE PANDEMII

W drugim panelu dyskusyjnym „Cyberwyzwania w dobie pandemii – ochrona informacji w świecie wirtualnym” udział wzięli insp. Przemysław Więcław – dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP, Jan Szczyrek – prezes zarządu Grupy WB, Łukasz Bromirski – CISCO, Krzysztof Nierodka – CheckPoint Polska, Marcin Supierz – Network and Security Solutions Architect w Trecom Enterprise Solution, płk Mariusz Kijowski – dyrektor Biura  Łączności i Informatyki Komendy Straży Granicznej, Krzysztof Zieliński – dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Paweł Sikorski – dyrektor Departamentu Technicznego w NTT. Wśród poruszonych tematów przez panelistów były: praca zdalna a bezpieczeństwo danych organizacji, wpływ pandemii na kierunki rozwoju bezpieczeństwa, wielopoziomowa ochrona organizacji przed cyberatakami oraz bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych WiFi.

Paneliści zgodzili się z tezą, na którą zwrócił uwagę insp. Przemysław Więcław, że cyberbezpieczeństwo to praca zespołowa, na którą składają się, oprócz zaawansowanych technologii, również dbanie o wizerunek organizacji w cyberprzestrzeni służbowej, ale też prywatnej.

Pandemia, która trwała ostatnie dwa lata, była kryzysem, który wygenerował postęp i wymusił na wielu firmach i organizacjach cyfrową transformację. Odkryła również, że wyedukowany, świadomy obywatel to podstawowe zabezpieczenie bezpieczeństwa w sieci – zauważali paneliści. Krótki przykład z ostatnio przeprowadzonych badań przytoczył Łukasz Bromirski z CISCO: 50% ankietowanych osób wdrożyła proces uwierzytelnienia w sieci wewnętrznej (pracowniczej), ale 37% umiejętnie obchodziło uszczelnienie zabezpieczeń.

Wszyscy uczestnicy panelu wyraźnie podkreślili, że podstawą walki z cyberprzestępczością jest międzynarodowa współpraca i wymiana posiadanych danych oraz doświadczeń.

BKS KGP

Fot. „Gazeta Policyjna”
 

Powrót na górę strony