Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Niewybuch w Barcicach

Data publikacji 02.05.2022

W miejscowości Barcice w gminie Stary Sącz jeden z mieszkańców w pobliżu drogi polnej znalazł pocisk artyleryjski. Na miejsce wezwano saperów z Krakowa, a do czasu ich przybycia znalezisko zabezpieczali starosądeccy policjanci.

Do zdarzenia doszło w piątek, 29 kwietnia 2022 r. Niewybuch o długości około 35 centymetrów w pierwszej kolejności sprawdził policjant z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego sądeckiej Policji, a teren zabezpieczali funkcjonariusze Komisariatu Policji w Starym Sączu.  W sobotę, 30 kwietnia 2022 r. we wskazane miejsce przybyła załoga 16 Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa, która sprawdziła niewypał, zabezpieczyła go w pojeździe pirotechnicznym, a następnie zabrała pocisk do neutralizacji.

Uwaga na niewybuchy, mogą być śmiertelnie niebezpieczne!

Niewybuchy, mimo wielu lat spędzonych głęboko w ziemi, nadal mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem dotykać ani przenosić, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy nim grozi wybuchem, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią osoby przebywającej w jego pobliżu! W przypadku znalezienia niewybuchu czy amunicji należy natychmiast powiadomić Policję, a do czasu przybycia funkcjonariuszy zabezpieczyć to miejsce i nie dopuścić, by inne osoby nieświadome zagrożenia naraziły się na niebezpieczeństwo. Następnie policjanci będą zabezpieczać takie znalezisko do czasu przyjazdu specjalistycznego patrolu saperskiego, który zabierze amunicję czy niewypały do detonacji.

(KWP w Krakowie / sc)

Powrót na górę strony