Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Już niebawem kolejne policyjne inwestycje na Dolnym Śląsku

Data publikacji 06.05.2022

5 maja br. nastąpiło symboliczne przekazanie działki pod budowę nowego posterunku w Janowicach Wielkich na terenie powiatu karkonoskiego. W imieniu dolnośląskiej Policji umowę o przejęciu gruntu podpisał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - nadinsp. Dariusz Wesołowski, a w imieniu samorządu Wójt Gminy Janowice Wielkie – Kamil Kowalski. W spotkaniu uczestniczył również I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - mł. insp. Robert Frąckowiak, który nadzoruje wszelkie policyjne inwestycje na terenie Dolnego Śląska. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest wstępnie na kwotę 3,5 miliona złotych, a obejmuje m.in. utworzenie w tym właśnie miejscu, posterunku Policji w technologii budownictwa modułowego 3D, w którym służbę pełnić będzie 8 funkcjonariuszy.

Koncepcja w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego tego obiektu, realizowana będzie przez Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki Komendy Głównej Policji. Zakłada ona budowę nowego posterunku, rozplanowanego według przepisów i wytycznych określonych w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”.

Pierwszym ważnym krokiem, było przekazanie gruntu pod budowę nowego posterunku, który to powstanie w Janowicach Wielkich przy ul. Rudawskiej. Stosowną umowę w tej sprawie, podpisał w dniu 5 maja br. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Dariusz Wesołowski oraz w imieniu samorządu przekazującego działkę, Wójt Gminy Janowice Wielkie - Kamil Kowalski. W spotkaniu uczestniczył również I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - mł. insp. Robert Frąckowiak, który nadzoruje wszelkie policyjne inwestycje na terenie Dolnego Śląska i dzięki jego inicjatywie oraz osobistemu zaangarzowaniu powstał pierwszy w Polsce posterunek Policji w technologi modułowej 3D.

Łączna wartość przedsięwzięcia szacowana jest wstępnie na kwotę 3,5 miliona złotych, z czego 250 tysięcy złotych na budowę obiektu przekaże gmina Janowice Wielkie, pozostała kwota zostanie wydatkowana z budżetu Policji. Rozpoczęcie budowy nastąpi jeszcze w tym roku, a jej zakończenie zaplanowano na rok 2023.

Posterunek ma powstać także w technologii budownictwa modułowego 3D, w którym służbę o charakterze prewencyjnym, pełnić będzie 8 funkcjonariuszy.

Budowa posterunków ma niewątpliwie istotne znaczenie dla porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, którzy odwiedzają ziemię jeleniogórską. Jednym z zadań Policji, a także samorządu, jest stałe oraz konsekwentne podnoszenie poziomu społecznego poczucia bezpieczeństwa. Inwestowanie w nową infrastrukturę i sprzęt do realizacji zadań mających na nie bezpośredni wpływ, staje się nieodzownym elementem bezpiecznego państwa. Stała współpraca i współodpowiedzialność w tym obszarze, jest gwarancją wprowadzania nowych rozwiązań i dobrych zmian na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Powstanie kolejnego tego typu posterunku, zaplanowano już także w Podgórzynie.

Poniżej prezentujemy film z realizacji pierwszej w Polsce policyjnej inwestycji w formie budownictwa modułowego 3d, a był to Posterunek Policji w Prochowicach, który sprawdził się i funkcjonuje od grudnia 2021 roku.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

  • moment podpisania umowy między stronami
  • spotkanie stron w sprawie podpisania umowy pod nową inwestycję
  • gest podania ręki między stronami

Film 411-112130.mp4

Opis filmu: film z podpisania przekazania działki pod budowę posterunku w Janowicach Wielkich

Pobierz plik 411-112130.mp4 (format mp4 - rozmiar 40.34 MB)

Powrót na górę strony