Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi policjanci w garnizonie dolnośląskim

Data publikacji 09.05.2022

Dzisiaj, tj. 9 maja, nowo przyjęci policjanci odebrali akty ślubowania z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinspektora Dariusza Wesołowskiego. Od początku roku 130 osób zdecydowało się wstąpić do Policji, by... „służyć wiernie Narodowi”. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rekrutacji.

Dzisiaj, w siedzibie dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, którzy zdecydowali się zasilić szeregi dolnośląskiej Policji. Akty ślubowania funkcjonariuszom wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski. Nowi policjanci wypowiadając słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”, potwierdzili swoją gotowość do podjęcia tej trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Do dolnośląskiego garnizonu wstąpiło tym razem 39 nowych funkcjonariuszy z całego województwa, w tym 10 kobiet. Rota ślubowania składana była przez policjantów w jednostkach terenowych, do których zostaną przydzieleni po zakończeniu kursu podstawowego. Od początku roku dolnośląską Policję zasiliło już 130 nowych funkcjonariuszy. Służba w Policji cieszy się w dalszym ciągu dużym zainteresowaniem. Nie tylko stabilizacja zatrudnienia oraz wysokie zarobki, ale również możliwość rozwoju i awansu zachęca do wstąpienia w nasze szeregi. Policjant, to zawód dla ludzi z pasją - bardzo wymagający, ale i dający wiele satysfakcji, bo szacunek osób, którym niesiemy pomoc, bywa bezcenny. Dzięki służbie w Policji można wpłynąć na to, by życie było bezpieczniejsze dla nas, naszych najbliższych i społeczeństwa.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, bądź w komendach miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego. Wszelkie informacje na temat doboru do służby znajdują się na stronie dolnośląskiej Policji w zakładce PRACA. Kandydaci chcący zostać policjantami jeszcze w tym roku nie powinny zwlekać ze złożeniem odpowiednich dokumentów, gdyż najbliższy termin przyjęć przypada 14 czerwca.

podkom. Wojciech Jabłoński
Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu
 • po lewej stronie stoją policjanci ze sztandarem a po prawej stronie nowo przyjęci policjanci
 • po lewej stronie policjanci w mundurach po prawej sztandar policji
 • uroczystość ślubowania w której wziął udział Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Dariusz Wesołowski
 • nowo przyjęci policjanci
 • po lewej stronie sztandar policji a po prawej stronie nowo przyjęci policjanci
 • nowo przyjęci policjanci ślubują
 • po lewej stronie podinspektor Dariusz Wesołowski wręcza akt mianowania policjantom
 • Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Dariusz Wesołowski gratuluje policjanom
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski podczas wystąpienia okolicznościowego
Powrót na górę strony