Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Edukacja antydyskryminacyjna

Data publikacji 11.05.2022

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyło się spotkanie pn. "Edukacja antydyskryminacyjna – przedsięwzięcia szkoleniowe dla Policji”. Jest to efekt porozumienia o współpracy zawarty pomiędzy Komendą Główną Policji a Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Jego celem jest między innymi walka ze stereotypami oraz uprzedzeniami, a także poszanowanie praw drugiego człowieka.

Szkolenie te odbyło się 10 maja w sali konferencyjnej KWP w Opolu, a prowadzone było przez dr Anitę Borkowską oraz dr Mariusza Jastrzębia z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie oraz dr Małgorzatę Kołaczek z Fundacji ,,W Stronę Dialogu”.
 
Prowadzone wykłady dotyczyły budowania współpracy ze społecznością romską oraz żydowską. Prelegenci przedstawili problematykę związaną ze stereotypami i uprzedzeniami wobec określonych grup mniejszościowych. Przedstawili także ich wielokulturowość oraz bogatą historię. Poznanie tradycji mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych przyczynia się do budowy wzajemnego zaufania Policji i grup mniejszościowych oraz wzmacniania antydyskryminacyjnych kompetencji policjantów.
 
Uczestnikami szkolenia byli policjanci z całego garnizonu opolskiego. Na zakończenie wszyscy otrzymali materiały edukacyjne dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji oraz współpracy z mniejszością narodową.

(KWP w Opolu / kp)

  • uczestnicy w trakcie warsztatów
  • uczestnicy w trakcie warsztatów
  • ulotki leżące na stole
  • uczestnicy w trakcie warsztatów
  • uczestnicy w trakcie warsztatów
  • uczestnicy w trakcie warsztatów
Powrót na górę strony