Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Organizacja szczytu PWGT przez CBŚP

Data publikacji 12.05.2022

CBŚP zorganizowało i przeprowadziło konferencję PWGT (Police Working Group on Terrorism), której celem było przedstawienie sytuacji związanej z zagrożeniami terrorystycznymi i ekstremistycznymi w Europie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 26 państw członkowskich i Europolu. Spotkanie zainaugurował nadinsp. Paweł Półtorzycki, komendant CBŚP. Konferencja, miała szczególny charakter, gdyż odbyła się po 2,5-rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID 19.

Police Working Group on Terrorism (PWGT) to grupa robocza, w skład której wchodzą służby z 31 krajów europejskich. Celem grupy jest wymiana informacji operacyjnych i współpraca w zakresie zwalczania terroryzmu i ekstremizmu. Jest to niezależna struktura od innych instytucji i organizacji europejskich, której prezydentura zmienia się co pół roku.

W konferencji, która odbyła się 9 i 10 maja 2022 roku w Warszawie, udział wzięli przedstawiciele 26 państw europejskich, a także w charakterze obserwatora uczestniczył delegat Europolu. Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji jest krajowym punktem kontaktowym koordynującym wymianę informacji operacyjnych w ramach PWGT.

Uroczystość otworzył Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Paweł Półtorzycki, witając wszystkich zgromadzonych, jednocześnie omawiając zwiększone zagrożenie, przed jakim stoi Europa w dobie obecnego konfliktu na Ukrainie.

Następnie głos zabrali policjanci WdZZPKiAT CBŚP, którzy pełnili rolę moderatorów konferencji, przygotowali także raport dotyczący stanu zagrożenia terroryzmem w Europie. Podczas spotkania, ekspert do spraw wymiany informacji międzynarodowej WdZZPKiAT CBŚP wygłosił wykład dotyczący obecnych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski.

Konferencja zakończyła się uroczystym przekazaniem prezydencji przedstawicielom Irlandii.

  • konferencja PWGT
  • konferencja PWGT
  • konferencja PWGT
  • konferencja PWGT
  • konferencja PWGT
  • konferencja PWGT
  • konferencja PWGT
  • konferencja PWGT
  • konferencja PWGT
Powrót na górę strony