Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że?

Data publikacji 16.05.2022

Czy wiesz, że Policja jako umundurowana i uzbrojona formacja została powołana do ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym w miejscach publicznych, a także kontroli przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych. Do zadań Policji należy m.in. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również wykrywanie i ujawnianie czynów przestępstw i wykroczeń, a także ściganie ich sprawców.

Pamiętaj, że popełniając przestępstwo lub wykroczenie musisz liczyć się z tym, że funkcjonariusz Policji podejmie wobec Ciebie niezbędne czynności służbowe.

W takiej sytuacji funkcjonariusz Policji ma prawdo m.in. do wylegitymowania Cię w celu ustalenia tożsamości, a jeśli będzie to konieczne:

  • dokonania kontroli osobistej, a także przeglądnięcia zawartości Twojego bagażu,
  • zatrzymania Cię w określonym w ustawach trybie oraz sprawdzenia prewencyjnego w celu stwierdzenia, czy nie posiadasz przy sobie broni, noża lub innych niebezpiecznych przedmiotów.

Policjant w celu realizacji ustawowych zadań ma prawo wydawania osobom poleceń określonego zachowania w granicach niezbędnych do wykonywania czynności, w tym m.in. do ochrony bądź uniknięcia zatarcia śladów przy zabezpieczaniu miejsca zdarzenia lub uniknięcia zatarcia śladów przestępstwa czy wykroczenia, a także w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia, gdy jest to niezbędne do sprawnej realizacji zadań Policji.
 
Pamiętaj!

Jeśli w związku z popełnionym wykroczeniem funkcjonariusz Policji podejmie wobec Ciebie czynności służbowe, nie utrudniaj ich i stosuj się do wydawanych przez niego poleceń. Na żądanie zatrzymaj się i przejdź we wskazane przez policjanta miejsce (oddalenie się lub próba ucieczki z miejsca interwencji może znacznie utrudnić lub uniemożliwić wykonanie czynności służbowych funkcjonariuszowi – zachowanie takie wypełnia znamiona wykroczenia z art. 65a kw, za które może zostać orzeczona kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny).

Popełniając umyślnie takie wykroczenie jeszcze bardziej skomplikujesz swoją sytuację ponosząc konsekwencje kolejnego naruszenia przepisów prawa.

Będąc świadkiem przestępstwa lub wykroczenia pozostań do dyspozycji funkcjonariusza Policji, stosuj się do wydawanych poleceń określonego zachowania
w taki sposób by:

  • nie utrudniać czynności policjantom obsługującym zdarzenie (mogą to być czynności ratujące życie i zdrowie osób lub mające wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia),
  • przejdź we wskazane przez policjanta miejsce, by nie zniszczyć śladów lub dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
  • na żądanie funkcjonariusza Policji opuść miejsce interwencji, by nie stwarzać zagrożenia lub pozostawać w sytuacji zagrożenia dla bezpieczeństwa osób lub mienia.

Nie stosując się do wymienionych poleceń możesz swoim zachowaniem lub zaniechaniem popełnić wykroczenie określone w  art. 65a kw, za które może zostać orzeczona kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Do teksu została dołączona ulotka informacyjna, z którą możesz się zapoznać.
 

Opracowanie: Szkoła Policji w Katowicach

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony