Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polscy i Niemieccy policjanci rozmawiali na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach międzynarodowego projektu

Data publikacji 13.05.2022

Lubuska Policja wraz z Dyrekcją Policji Kraju Związkowego Brandenburgii zrealizowała dwudniową konferencję w ramach projektu pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na obszarze przygranicznym polsko – niemieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrekcja Policji Kraju Związkowego Brandenburgii prowadzi stałą współpracę w obszarze ruchu drogowego w formie wspólnych polsko – niemieckich patroli zmotoryzowanych w rejonach przygranicznych. Potrzeba wzajemnej współpracy determinowana jest znacznym ruchem pojazdów, w których uczestniczą kierujący z różnych krajów. W ramach ścisłej współpracy Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. wspólnie z partnerem niemieckim Dyrekcją Policji Kraju Związkowego Brandenburgii zorganizowała w dniach 5 – 6 maja b.r konferencję, która miała na celu wymianę wspólnych doświadczeń dotyczących poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie tego spotkania zostały omówione zagadnienia dotyczące zwiększania bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez poprawę infrastruktury i działań systemowych oraz nowoczesnych rozwiązań inżynieryjnych stosowanych po obu stronach granicy. Podczas konferencji wystąpili zaproszeni goście, którzy bezpośrednio zajmują się działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Zaproszeni goście to eksperci z dziedziny motoryzacji, drogownictwa i profilaktyki w ruchu drogowym.

Ważnym tematem poruszonym na konferencji był stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa lubuskiego i za zachodnią granicą. To zagadnienie zostało dokładnie omówione przez przedstawicieli Lubuskiej i Brandenburskiej Policji.

Na zakończenie konferencji I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., inspektor Bogdan Piotrowski oraz Szef Policji Drogowej Dyrekcji Policji Wschód Hanjo Loose jeszcze raz podziękowali za wspólną realizację projektu i wyraził chęć dalszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa.

 

podkomisarz Łukasz Zalewski

Wydział Ruchu Drogowego

Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

  • Logo projektu polsko-niemieckiego
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim podczas szkolenia
  • Uczestnicy szkolenia podczas polsko-niemieckiego projektu dotyczącego bezpieczeństwa
  • Policjanci podczas polsko-niemieckiego szkolenia
  • Rzecznik prasowy przemawia podczas polsko-niemieckiego projektu dotyczącego bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • Uczestnicy szkolenia podczas polsko-niemieckiego projektu dotyczącego bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • Uczestnicy szkolenia podczas polsko-niemieckiego projektu dotyczącego bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • Uczestnicy szkolenia podczas polsko-niemieckiego projektu dotyczącego bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • Uczestnicy szkolenia podczas polsko-niemieckiego projektu dotyczącego bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • Uczestnicy szkolenia podczas polsko-niemieckiego projektu dotyczącego bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Powrót na górę strony