Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

POLSCY I NIEMIECCY POLICJANCI WSPÓLNIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY

Data publikacji 16.05.2022

Policjanci województwa lubuskiego i niemieccy z Kraju Związkowego Brandenburgii, którzy w czasie swojej służby realizują zadania związane z działaniami profilaktycznymi wśród dzieci i młodzieży spotkali się na dwudniowym seminarium szkoleniowym. Głównym celem seminarium było podniesienie kompetencji i umiejętności funkcjonariuszy Policji w zakresie zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich, a także nawiązanie i rozwój współpracy polskich i niemieckich funkcjonariuszy.

Podczas seminarium odbyły się wykłady i warsztaty z zakresu profilaktyki konfliktu wieku dorastania, problematyki uzależnień oraz efektywnych form i metod działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. Policjanci polscy i niemieccy przedstawili również skalę przestępczości i demoralizacji nieletnich w Polsce i Niemczech, a także prawne aspekty problematyki nieletnich.  Ważnym aspektem spotkania była wymiana doświadczeń oraz „dobrych praktyk” w zakresie pracy policjantów z małoletnimi, co niewątpliwie przyczyni się do rozwoju oraz poszerzenia form i metod przedsięwzięć prewencyjnych  i profilaktycznych w przedmiotowym obszarze.

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez  Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. w ramach  projektu pn. Doskonalenie form i metod przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wśród młodzieży na obszarze przygranicznym, finansowanego z Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie  PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.

  • Polsko-niemieckie warsztaty o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży
  • Polsko-niemieckie warsztaty o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży
  • Prelegentka polsko-niemieckich warsztatów o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży
  • Prelegent polsko-niemieckich warsztatów o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży
  • Prelegentka polsko-niemieckich warsztatów o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży
  • Prelegentka polsko-niemieckich warsztatów o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży
  • Prelegent polsko-niemieckich warsztatów o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży
Powrót na górę strony