Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji z przedstawicielami firm przewozowych działających na aplikację

Data publikacji 19.05.2022

W dniu 18 maja 2022 r., z inicjatywy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, w siedzibie KGP odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa podczas przewozów osób na aplikację. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele ogólnopolskich przewoźników, tj. firmy Uber, Freenow, Avalon Cars, partnera firmy Bolt, a także stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Spotkanie prowadził Dyrektor Biura Prewencji KGP, insp. Robert Kumor. Udział w nim wzięli ponadto funkcjonariusze Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP, Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi i Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego KGP oraz Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego Biura Ruchu Drogowego KGP.

Celem spotkania była wymiana informacji o podejmowanych przez poszczególne sieci oraz stowarzyszenie środkach mających zwiększyć bezpieczeństwo przejazdów, a także dyskusja na temat wspólnych działań.

Uczestnicy spotkania przybliżyli obowiązujące w ich firmach zasady naboru kierowców do pracy, z uwzględnieniem zasad sprawdzania oryginalności przedkładanych przez nich dokumentów, a także obowiązujący system oceny przez klientów wykonania poszczególnych przejazdów. Przedstawili również informacje o prowadzonych szkoleniach dla kierowców, których celem jest zarówno wzrost bezpieczeństwa przejazdów z punktu widzenia obowiązujących w Polsce przepisów ruchu drogowego, różnic kulturowych oraz obowiązujących przepisów. Zadeklarowali gotowość podejmowania wspólnych działań z Policją, w celu wzrostu zadowolenia klientów ze świadczonych przez ich kierowców usług oraz wzrostu bezpieczeństwa podróżujących i ich świadomości, co do obowiązujących w tego rodzaju transporcie zasad. Ponadto przedstawiciele firmy UBER poinformowali o przyjętych rozwiązaniach, które mają zapobiegać wykonywaniu przejazdu przez kogoś innego niż współpracujący z nimi kierowca.

Przedstawiciele Komendy Głównej Policji zaproponowali włączenie do systemu obowiązkowych szkoleń kierowców, zarówno przy ich przyjęciu, jak i już zatrudnionych, zagadnień dotyczących obowiązujących przepisów karnych, w tym dotyczących sfery wolności seksualnej i obyczajności, a także związane z uwarunkowaniami kulturowymi, w tym statusem kobiet w polskim społeczeństwie. Materiał do tych szkoleń został przygotowany przy współpracy Biura Prewencji oraz Biura Kryminalnego KGP.

Pani Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP poinformowała obecne osoby o podjętych działaniach w omawianym obszarze. Mianowicie, Zastępca Komendanta Głównego Policji, wystosował pismo do wszystkich KWP/KSP z poleceniem monitorowania i analizowania zdarzeń o charakterze kryminalnym, do których dochodzi w środkach transportu na aplikację, a także, w przypadku Komendy Stołecznej Policji, wzmożenia działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym skierowanych do osób korzystających z tego typu przejazdów. Przypomniał w nim także o obowiązku kontynuacji działań kontrolnych ukierunkowanych na sprawdzanie legalności wykonywania tego rodzaju przewozów. Ponadto poinformowała o planowanym nagraniu we współpracy z Biurem Komunikacji Społecznej KGP podcastów dotyczących problematyki bezpieczeństwa przejazdów środkami firm przewozowych na aplikację, które docelowo będą zamieszczane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Wskazała również, że na stronie internetowej policja.pl został umieszczony artykuł adresowany do osób korzystających z przejazdów na aplikację z poradami, o czym należy pamiętać podróżując w ten sposób.

Spotkanie zakończyło się wyrażeniem chęci kontynuacji współpracy z Policją, w tym udziałem w kolejnych spotkaniach oraz gotowości realizacji wspólnych inicjatyw szkoleniowych i profilaktycznych.

(Biuro prewencji KGP)

 

Powrót na górę strony