Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikacja, a skuteczne zarządzanie w Policji. Kolejna odsłona polsko-niemieckiego projektu

Data publikacji 20.05.2022

To już druga odsłona projektu pod nazwą „Komunikacja społeczna jako narzędzie skutecznego i efektywnego zarządzania jednostką Policji”. Realizowany jest on w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska  2014-2020. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Już po raz kolejny w Radwanowie pod Zieloną Górą odbyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące komunikacji społecznej jako skutecznego i efektywnego narzędzia zarządzania jednostką Policji. W przedsięwzięciu uczestniczyli komendanci, naczelnicy wydziałów lubuskiej i brandenburskiej Policji, którzy podzielili się doświadczeniami w zakresie kierowania Policją. Szeroki panel tematyczny objął także współpracę polskich i niemieckich policjantów w zapewnianiu bezpieczeństwa regionalnego po obu stronach Odry.

Wspólne działania policjantów z Polski i Niemiec są konsekwentnie realizowane od wielu już lat na wszystkich poziomach. Polscy i niemieccy stróże prawa każdego dnia wspólnie pracują dla bezpieczeństwa regionalnego po obu stronach granicy. W pasie przygranicznym prowadzone są wspólne, polsko-niemieckie patrole. Policjanci szkolą się w wielu obszarach, charakterystycznych dla obu krajów. Ważnym ogniwem łączącym obie policje jest Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku jako najskuteczniejszym kanale wymiany informacji, przekładającym się na skuteczne zwalczanie przestępczości. To właśnie z tego miejsca w sytuacjach nadzwyczajnych koordynowane są wspólne działania.

Kolejną płaszczyzną współdziałania są szkolenia, które odbywają się cyklicznie z udziałem policjantów po obu stronach Odry. Dowodem na to jest druga już odsłona warsztatów szkoleniowych pod nazwą „Komunikacja Społeczna rozumiana jako narzędzie skutecznego i efektywnego zarządzania jednostką Policji”. Celem projektu, w którym uczestniczą funkcjonariusze lubuskiej i brandenburskiej Policji jest przede wszystkim wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy w zakresie budowania relacji zawodowych obu krajów partnerskich, a także działań wizerunkowych oraz zarządzania zespołem. Równie istotnymi celami prowadzonego projektu jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji społecznej oraz poprawa kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania jednostką Policji.

W tej edycji szkolenie otworzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, młodszy inspektor Szymon Sędzik - nadzorujący prace pionu kryminalnego, który powitał wszystkich uczestników szkolenia. Po uroczystym otwarciu rozpoczęły się bloki tematyczne w których były prezentowane treści związane z komunikacją społeczną w Policji, współpracą transgraniczną polskich i niemieckich policjantów, public relations, protokołem dyplomatycznym czy rozwiązywaniem konfliktów.

- Rola współczesnego menedżera - nowe koncepcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi,

- Komunikacja w zespole i rozwiązywanie konfliktów,

- „Problematyka korupcji oraz konfliktu interesów w aspekcie zarządzania jednostkami Policji”,

- Zasady protokołu dyplomatycznego w kontekście Savoir Vivru.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty udziału w szkoleniu.

Projekt „Komunikacja Społeczna rozumiana jako narzędzie skutecznego i efektywnego zarządzania jednostką Policji”, którego inicjatorem był Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.

 

podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Logo projektu unijnego.
 • Prezentacja dotycząca projektu polskich i niemieckich policjantów.
 • Program projektu polskich i niemieckich policjantów.
 • Uczestnicy projektu - polscy i niemieccy policjanci.
 • Kobieta przemawia do zgromadzonych uczestników projektu.
 • Uczestnicy projektu polskiej i niemieckiej Policji.
 • Kobieta przemawiająca do zgromadzonych uczestników projektu.
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji przemawia do zgromadzonych osób.
 • Mężczyzna przemawia do zgromadzonych osób.
 • Zgromadzeni uczestnicy szkolenia.
 • Uczestnicy szkolenia.
 • Mężczyzna przemawia do zgromadzonych osób.
 • Zdjęcie grupowe uczestników szkolenia.
 • Uczestnicy szkolenia podczas spaceru.
Powrót na górę strony