Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie i weryfikacja umiejętności ratownictwa wodnego kujawsko-pomorskich policjantów

Data publikacji 27.05.2022

Na terenie Centrum Rekreacji ASTORIA w Bydgoszczy, Wydział Prewencji KWP i KMP w Bydgoszczy wraz z instruktorami ratownictwa wodnego Kujawsko-Pomorskiego WOPR-u zorganizowali szkolenie. Celem była weryfikacja umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego dla policjantów pełniących służbę na wodach garnizonu kujawsko-pomorskiego.

      

Za nami pierwsza edycja szkolenia oraz weryfikacja umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego dla policjantów, którzy będą pełnili służbę na akwenach i terenach przywodnych. W przedsięwzięciu uczestniczyło 22  policjantów z komend miejskich i powiatowych policji naszego garnizonu, którzy w sezonie letnim czuwać będą nad bezpieczeństwem mieszkańców podczas letniego wypoczynku.

Przez trzy dni policjanci doskonalili swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego. Ćwiczenia prowadzone były przez wojewódzkiego koordynatora służb pełnionych na wodzie, policjantów-ratowników wodnych oraz doświadczonych Instruktorów Ratownictwa Wodnego Kujawsko-Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Współdziałanie służb w tym zakresie odbyło się dzięki podpisanemu w 2019 roku trójstronnemu Porozumieniu pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz Prezesem Kujawsko-Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Program szkolenia obejmował m.in. pływanie sposobami stosowanymi w ratownictwie wodnym, skoki ratownicze, pływanie pod wodą oraz holowanie osoby zagrożonej, wykorzystanie sprzętu do ratownictwa wodnego podczas prowadzenia symulowanej akcji ratowniczej.

Podsumowaniem zajęć na pływalni było przeprowadzenie weryfikacji umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego. Test polegał na wykonaniu w ciągu jednego dnia trzech prób sprawnościowych:
•    przepłynięcie dystansu 50 m stylem dowolnym w czasie poniżej 50 sekund;
•    przepłynięcie pod wodą, co najmniej 15 metrów;
•    holowanie tonącego bez przerwy na dystansie 50 metrów.

Policjanci mogli doskonalić swoje umiejętności na basenie ASTORIA w Bydgoszczy, który jako jedyny w województwie posiada „nieckę” o głębokości 6 m.

Był to pierwszy termin weryfikacji umiejętności z ratownictwa wodnego, realizowany przez Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy, w którym uczestniczą nasi funkcjonariusze. Mamy nadzieję, że nabyte przez policjantów umiejętności przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na akwenach naszego województwa w sezonie letnim.

 

  • Policjanci na basenie.
  • Policjanci na basenie podczas szkolenia.
  • Holowanie tonącego w basenie.
  • Użycie defibrylatora.
  • Holowanie tonącego na basenie.
  • Ćwiczenia na basenie.
  • Ćwiczenia policjantów na basenie.
  • Policjanci na basenie.
  • Ćwiczenia-holowanie w wodzie.

Film https://youtu.be/Og-1s4ydgFQ

Powrót na górę strony