Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wymiana doświadczeń i transfer wiedzy w ramach współpracy transgranicznej policjantów z Polski i Niemiec

Data publikacji 02.06.2022

Wspólna Europa, wspólna służba, wspólna sprawa. Słowa, które kiedyś nie miały racji bytu w społecznej świadomości, dziś są ukoronowaniem wieloletniej pracy na rzecz międzynarodowego bezpieczeństwa. I o tej wspólnej pracy rozmawiali policjanci z Polski i Niemiec podczas pierwszej odsłony Projektu pod nazwą „Rodzaje służb prewencyjnych – wymiana doświadczeń i transfer wiedzy w ramach współpracy transgranicznej”, która miała miejsce na terenie Zielonej Góry.

Pomysłodawcami Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 są funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. To oni wpadli na pomysł, aby zaprosić do Polski swoich niemieckich odpowiedników i w ramach kilku spotkań wymienić się doświadczeniami wyniesionymi z ich codziennej, często trudnej pracy. Głównym założeniem było, aby w spotkaniach uczestniczyli funkcjonariusze na co dzień pełniący służbę na tak zwanej „linii”, więc mający bezpośredni kontakt z obywatelami, biorących czynny udział w służbach patrolowych i interwencyjnych.

W ten sposób we wtorek, (31 maja) w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze po raz pierwszy podczas realizacji Projektu spotkało się 10 policjantów z Niemiec i 10 polskich funkcjonariuszy. Zupełnie obcy sobie ludzie mieli za zadanie nawiązać ze sobą współpracę, której efektem będzie wzbogacenie wiedzy i zebranie kolejnych doświadczeń związanych z różnymi rodzajami służby prewencyjnej.

Tematami poruszonymi w pierwszym dniu Projektu były służby z wykorzystaniem psów służbowych, kamer nasobnych oraz służby pełnione na rowerach. Połączenie teorii wraz z praktyką pozwoliło przełamać początkowe skrępowanie i rozpocząć dyskusję na temat różnic i podobieństw tych służb w obu krajach.

Policjanci II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zaprezentowali działanie kamer nasobnych, będących nadal pewnym novum w Polskiej Policji. Jak się okazało, policjanci z Niemiec również zaczynają wprowadzać do swojego wyposażenia kamery nasobne, stąd też w tej materii było najwięcej pytań.

Kolegom z Kraju Związkowego Brandenburgia zaprezentowano również patrole pełnione z wykorzystaniem rowerów jako środków transportu.

Po prezentacji policyjnego sprzętu rolę gospodarza przejęli policjanci z Zespołu Przewodników Psów Służbowych Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. To ich pokazy szkolenia psów służbowych zebrały największe owacje. Pokonywanie przeszkód, posłuszeństwo, atak i obrona przed uzbrojonym napastnikiem w wykonaniu podopiecznych zielonogórskich przewodników pokazały kunszt i profesjonalizm w szkoleniu czworonogów.

To była pierwsza z czterech części Projektu, planowanych na najbliższe miesiące. Podczas kolejnych poruszone zostaną tematy służby dzielnicowych, służb na wodzie oraz zagadnienia z dziedziny taktyk i technik interwencji.

Zgodnie z zasadą „mniej słów, więcej czynów”, spotkania będą miały charakter warsztatowy.

 

Opracował: nadkomisarz Artur Chorąży

Foto: starszy sierżant Karol Florczak 

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Pamiątkowe zdjęcie delegatów z Polski i Niemiec przed Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze
 • Policjanci z Polski i Niemiec wchodzą na salę konferencyjną
 • Policjanci rozmawiają przed rozpoczęciem konferencji
 • Policjanci i policjantka omawiają rozpoczęcie konferencji
 • Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim otwiera konferencje
 • Policjantka przemawia na konferencji
 • Policjant porusza temat kamerek nasobnych policjantów
 • Delegaci słuchają wkładu zebrani na sali
 • Policjanci przemawiają na konferencji
 • Delegacja z Niemiec poznaje wyposażenie patrolu rowerowego
 • Delegacja z Niemiec poznaje wyposażenie patrolu rowerowego
 • Patrol rowerowy
 • Policjant z Wydziału do walki z korupcją prowadzi wykład
 • Policjant prowadzi wykład
 • Przewodnik psa służbowego opowiada o swojej służbie
 • Przewodnik psa służbowego pokazuje umiejętności czworonoga
 • Delegacja z Niemiec zwiedza ośrodek szkolenia psów
 • Policjantka kończy konferencje
Powrót na górę strony