Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji wyróżniony odznaką „Medal Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej”

Data publikacji 07.06.2022

Dzisiaj podczas uroczystości w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk został uhonorowany odznaką okolicznościową „Medalem Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej” nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego. Jest to zaszczytne wyróżnienie dla całej policyjnej formacji, która na co dzień blisko współpracuje ze Strażą Graniczną realizując wspólny cel jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Medal Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej upamiętnia trzydziestą rocznicę powołania w 1991 roku Straży Granicznej do służby w ochronie granic Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaka ma charakter okolicznościowy i nadawana jest m.in. za popularyzowanie tradycji, historii i dokonań Straży Granicznej.

Współpraca pomiędzy Strażą Graniczną i Policją obejmuje między innymi prowadzenie wspólnych działań, przedsięwzięć oraz wymianę informacji.

W odpowiedzi na kryzys i wydarzenia za naszą wschodnią granicą podjęto decyzję o intensyfikacji i wielowymiarowości współpracy oraz jeszcze sprawniejszej wymianie informacji. W ich spektrum mieszczą się zarówno czynności realizowane przez pion prewencyjny i kryminalny Policji, nastawione na zwalczanie zjawisk przestępczych w związku z ruchem migracyjnym na polsko-ukraińskiej granicy, jak i realna pomoc na rzecz osób pokrzywdzonych wojną.

Obie zaprzyjaźnione służby działają we wspólnych patrolach w zakresie bezpośredniej ochrony granicy państwowej. Prowadzą kontrole na drogach dojazdowych do granicy państwa - ich celem jest zapewnienie porządku publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie przejść granicznych. Wspólnie realizują działania graniczne zmierzające do zatrzymania sprawców nielegalnych przekroczeń granicy. W celu przeciwdziałania nielegalnej migracji obie służby współdziałają w patrolach kontrolując m.in. targowiska, dworce kolejowe i autobusowe.

Jedną z płaszczyzn współpracy Straży Granicznej z Policją jest zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych również tych międzynarodowych, zajmujących się przestępczością akcyzową oraz narkotykową.

Owocna współpraca doprowadziła już wielokrotnie do realizacji spraw, które zakończyły się sukcesem dla obu służb.

(mw BKS KGP / foto: st.chor. SG Paweł Kowaleczko)

  • Komendant Główny Policji otrzymuje odznakę „Medal Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej” która przypina mu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z prawej strony stoi Komendant Główny Straży Granicznej, po lewej stronie widać zgromadzonych gości
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ściska dłoń Komendantowi Głównemu Policji Z prawej strony stoi Komendant Główny Straży Granicznej, po lewej stronie widać zgromadzonych gości
  • Komendant Główny Straży Granicznej ściska dłoń Komendantowi Głównemu Policji.  po lewej stronie widać zgromadzonych gości
Powrót na górę strony