Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk polskich i niemieckich policjantów na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Data publikacji 07.06.2022

Policjanci lubuscy i niemieccy z Kraju Związkowego Brandenburgii, którzy w czasie swojej służby realizują zadania związane z działaniami profilaktycznymi wśród dzieci i młodzieży, wzięli udział w hospitacjach w Polsce i w Niemczech. Celem międzynarodowych spotkań było poznanie struktury, zadań i uprawnień pionu prewencji partnerskiej jednostki Policji, a także poznanie metod, taktyki i form działania w obszarze zapobiegania przestępczości pospolitej oraz demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Hospitacje dla policjantów niemieckich z Prezydium Policji Kraju Związkowego Brandenburgia odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim. Gości przywitał inspektor Bogdan Piotrowski - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas wizyty, policjanci niemieccy poznali zadania i uprawnienia pionu prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz komend miejskich i powiatowych województwa lubuskiego. Omówiono przedsięwzięcia profilaktyczne realizowane przez Lubuską Policję w obszarze zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Ponadto podinspektor Katarzyna Sokołowska - Kierownik Policyjnej Izby Dziecka w Gorzowie Wielkopolskim zaprezentowała zasady organizacji izby i pobytu nieletnich. Goście z Niemiec odwiedzili również Pogotowie Opiekuńcze w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie Dyrektor Magdalena Bielejewska przedstawiła organizację i funkcjonowanie placówki.

W ramach rewizyty, policjanci z Polski odbyli hospitację na terenie Kraju Związkowego Brandenburgii. Przedstawicieli polskich stróżów prawa przywitał Sven Bogacz - Kierownik Dyrekcji Policji Południe w Cottbus. Podczas hosptacji policjanci odwiedzili ośrodki dla młodzieży w Simmersdorf –Broß Schacksdorf oraz Hohenselchow Groß Pinnow, gdzie kierownicy placówek opowiedzieli o formach i metodach pracy z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i przestępczością. Natomiast w mieście Forst, Burmistrz Simone Taubenek opowiedziała o zapobieganiu przestępczości nieletnich z perspektywy społeczności lokalnej. Odbyło się również spotkanie z Dyrektorem Urzędu do spraw młodzieży, który omówił możliwości interweniowania urzędu wobec młodzieży z problemami behawioralnymi, a także odpowiedział na wiele pytań polskich policjantów dotyczących zasad działania instytucji.

Hospitacje były doskonałą okazją do poznania różnic i podobieństw w realizacji zadań przez policję pionu prewencyjnego po stronie niemieckiej i polskiej w obszarze przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w powyższym zakresie niewątpliwie przyczyni się do rozwoju oraz poszerzenia form i metod przedsięwzięć prewencyjnych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu „Doskonalenie form i metod przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wśród młodzieży na obszarze przygranicznym, finansowanego z Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.

 

Źródło: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Powrót na górę strony