Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt "Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK"

Data publikacji 08.06.2022

3 czerwca 2022 roku na terenie obiektu o skomplikowanej architekturze przemysłowej jakim jest PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przeprowadziła ćwiczenia zgrywające, które były częścią projektu "Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W trakcie odprawy, która odbyła się 2 czerwca 2022 roku, zapoznano uczestników z założeniami poszczególnych epizodów ćwiczenia, zaprezentowano obiekt Elektrowni Bełchatów, omówiono zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas ćwiczeń. Ćwiczenia zgrywające miały na celu doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia oraz w zakresie sprawnego współdziałania funkcjonariuszy Policji nie tylko w ramach własnej formacji, ale również w kontaktach z przedstawicielami innych służb i podmiotów pozapolicyjnych. Podczas ćwiczeń został wykorzystany sprzęt zakupiony w ramach projektu, jak również nabyte podczas szkoleń umiejętności dotyczące wykorzystania i obsługi urządzeń. Ponadto scenariusz  został opracowany tak, żeby w warunkach zbliżonych do realnych sytuacji, umożliwić uczestnikom wykorzystanie zdobytej podczas projektu wiedzy i umiejętności prowadzenia prac na wysokości oraz w zakresie znajomości substancji CBRN.

3 czerwca ćwiczenie odbywało się równolegle w trzech lokalizacjach. Scenariusz pierwszego epizodu zakładał wtargnięcie napastników do jednego z bloków przemysłowych elektrowni. Sprawcy pojmali kilku  zakładników, a ich uwolnienie wymagało zaangażowania zarówno negocjatorów policyjnych, jak i szturmu kontrterrorystów z Łodzi, Katowic, Wrocławia oraz Opola. Drugi epizod polegał na zlokalizowaniu podrzuconych przez intruzów urządzeń wybuchowych z czynnikami CBRN oraz ich  rozpoznanie i neutralizację. Dodatkowym utrudnieniem było umieszczenie przez jednego ze sprawców plecaka z nieznaną zawartością na chłodni kominowej. Sprawdzenie czy przedmiot stanowi zagrożenie pirotechniczne wymagało wykorzystania nie tylko wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia, ale także umiejętności pracy na wysokości. Działania te przeprowadził funkcjonariusz Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego na wysokości 90 m. Za całość działań w drugim epizodzie ćwiczeń odpowiedzialni byli funkcjonariusze Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego Policji woj. łódzkiego oraz Sekcji Minersko- Pirotechnicznej SPKP w Łodzi przy wsparciu technicznym ze strony Straży Pożarnej dysponującej specjalistycznym sprzętem, jak chociażby podnośnik wysokościowy. W trzecim epizodzie ćwiczenia zespoły DVI (disaster victim identification) przeprowadziły oględziny w związku ze śledztwem powybuchowym i identyfikacją ofiar zdarzenia masowego. Zespoły sformowane były z funkcjonariuszy wydziałów dochodzeniowo-śledczych i techników kryminalistyki komendy wojewódzkiej, komend miejskich/ powiatowych Policji woj. łódzkiego oraz prokuratorów i biegłych z katedry i zakładu Medycyny Sadowej Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie działań wdrożono nowoczesne metody dokumentowania miejsca zdarzenia w formie mapowania terenu przy użyciu skanera laserowego, drona oraz wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej.

W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie kilkaset osób, w tym zespół obserwatorów, którego członkami byli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, insp. Jarosław Rybka, przedstawiciele Głównego Sztabu Komendy Głównej Policji, Komend Wojewódzkich Policji w Katowicach oraz  we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Obsługi Projektów MSWiA, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Projekt „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK” realizowany jest w partnerstwie przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi jako lidera oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach i Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie zdolności operacyjno – taktycznych trzech garnizonów Policji w zakresie prowadzenia działań minersko – pirotechnicznych na terenie obiektów IK. Wymaga to wdrożenie przez partnerów projektowych spójnych działań, którymi są m.in. zakupy sprzętu do identyfikacji zagrożeń CBRN oraz szkolenia z jego obsługi, szkolenia specjalistyczne, ćwiczenia policyjne, a także wdrożenie przez garnizony partnerskie przynajmniej jednej wspólnej procedury reagowania na w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa IK.
W ramach projektu „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK” przewidziane są jeszcze dwa podobne wydarzenia, które odbędą się na terenie woj. śląskiego oraz woj. dolnośląskiego jesienią tego roku.

 

 • plakat z pirotechnikiem
 • przemawia Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
 • sprzęt specjalistyczny
 • odprawa do działań
 • kontrterroryści zatrzymują mężczyznę
 • policjanci stoją za pojazdem policyjnym
 • policjanci zatrzymują mężczyznę
 • policjanci i zakładnicy stoją w hali
 • zakładnicy stoją w hali
 • policjanci opatrują rannego
 • policjanci wychodzą z budynku z zatrzymanym
 • policjanci sprawdzają pomieszczenia w budynku
 • policjant sprawdza pomieszczenie
 • policyjny pirotechnik szuka ładunku wybuchowego
 • policjant w stroju pirotechnicznym stoi w koszu na drabinie strażackiej
 • drabina strażacka z koszem
 • policjant na drabinie strażackiej przy budynku
 • policyjny pirotechnik stoi przed wozem strażackim
 • policjant w stroju pirotechnicznym przed pojazdem
 • policyjny pirotechnik
 • policyjny pirotechnik stoi przy atrapie ładunku wybuchowego
 • detonacja atrapy ładunku wybuchowego
 • obserwatorzy stoją przed chłodnią kominową
 • chłodnia kominowa na tle nieba
 • namiot policyjny
 • policjanci ubrani w kombinezony prowadzą oględziny
 • policjanci ubrani w kombinezony prowadzą oględziny
 • policjanci w kombinezonach prowadzą oględziny
 • policjanci w kombinezonach prowadzą oględziny
 • policjanci w kombinezonach prowadzą oględziny

Film https://youtu.be/VEHWdlgm2YY

Powrót na górę strony