Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bądź ostrożny, bo #YouMayBeNext - #TyMozeszBycNastepny

Data publikacji 08.06.2022

Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP wraz Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości uczestniczy w międzynarodowej akcji prewencyjnej z zakresu przeciwdziałania cyberprzestępstwom w sieci pod nazwą #YouMayBeNext - #TyMozeszBycNastepny organizowanej przez INTERPOL.

Działania te mają na celu zmniejszenie globalnego wpływu cyberprzestępczości oraz  zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu na całym świecie. Kampania koncentruje się na trzech głównych zagrożeniach w obszarze cyberprzestępczości w oparciu o przeprowadzoną przez INTERPOL ocenę zagrożeń:

  1. Distributed Denial of Services (DDoS) attacks - Ataki DDoS;
  2. Ransomware attacks - Ataki przy użyciu złośliwego oprogramowania (ransomware);
  3. Digital extortion / sextortion - Cyfrowe wyłudzenie / sextortion

Celami kampanii uświadamiającej jest:

  • podniesienie świadomości społecznej na temat najważniejszych zagrożeń w obszarze cyberprzestępczości oraz promowanie właściwej higieny cyberbezpieczeństwa wśród osób prywatnych i firm na całym świecie;
  • wspieranie wysiłków organów egzekwujących przepisy prawa na całym świecie w zakresie łagodzenia skutków i zapobiegania najważniejszym zagrożeniom cybernetycznym w celu uzyskania lepszych wyników operacyjnych;
  • pogłębienie współpracy i partnerstwa poprzez wspólne działania i wymianę informacji w trakcie trwania kampanii.

logo Interpolu i biały napis: #TyMozeszBycNastepny. W tle widać blok mieszkalny i zapalone w oknach światła, a także naniesione graficznie tarcze strzeleckie

Kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa, organizacji zajmujących się egzekwowaniem przepisów prawa oraz partnerów INTERPOLU na całym świecie. Hasło przewodnie: #YouMayBeNext  - #TyMozeszBycNastepny, mówi o tym, że każdy jest w równym stopniu narażony na ataki cyberprzestępców. Kampania uświadamiająca będzie prowadzona głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Linki do stron Interpolu:

Twitter: @INTERPOL_Cyber i @INTERPOL_HQ

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/interpol

Facebook: https://www.facebook.com/InterpolHQ

Instagram: https://www.instagram.com/interpol_hq

YouTube: https://www.youtube.com/user/INTERPOLHQ

(Biuro do walki z Cyberprzestępczością KGP, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, INTERPOL)

 

Powrót na górę strony