Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „W służbie państwu i obywatelom” z okazji 100-lecia służby cywilnej

Data publikacji 08.06.2022

W ramach obchodów 100. rocznicy uchwalenia ustawy o państwowej służbie cywilnej 8 czerwca br. w Kancelarii Premiera Rady Ministrów odbyła się konferencja „W służbie państwu i obywatelom”. Z okazji jubileuszu i w celu upamiętnienia dorobku pracowników polskiej służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański - szef służby cywilnej i dr Wojciech Federczyk - dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego zorganizowali konferencję, która była transmitowana na żywo na kanale YouTube Kancelarii Premiera. W jubileuszowej konferencji uczestniczyli przedstawiciele polskiej administracji państwowej i zagranicznej. KGP reprezentowali insp. Krzysztof Kozieł – zastępca dyrektora Gabinetu KGP i Marta Krasuska – główny specjalista ds. ochrony praw człowieka w KGP.

Na początku konferencji Barbara Brodowska-Mączka - dyrektor Generalny w Kancelarii Prezydenta RP odczytała list okolicznościowy od Prezydenta RP Andrzeja Dudy: „Pragnę serdecznie pozdrowić zgromadzonych na uroczystym spotkaniu w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z okazji 100-lecia uchwalenia ustawy o państwowej służbie cywilnej. Dziękuję organizatorom, prelegentom i wszystkim osobom, których staraniem upamiętnione zostanie wydarzenie o wielkim znaczeniu dla rozwoju naszego państwa w okresie międzywojennym. Wydarzenie to inspiruje po dziś dzień wszystkich, którym leży na sercu ideał Polski jako państwa sprawnego, uczciwego i nowoczesnego. Mowa tu o uchwalonej 17 lutego 1922 roku ustawie o państwowej służbie cywilnej. Akt ten wywarł znaczący i jednoznacznie pozytywny wpływ na odrodzoną, krzepnącą Polskę Niepodległą. Przygotował ją na liczne wyzwania tamtego czasu. Ustanowiony na mocy tego aktu korpus wysoko wykwalifikowanych urzędników mianowanych – kierujących się etosem patrioty, lojalnego obywatela Rzeczypospolitej oraz stale doskonalącego swoje umiejętności profesjonalisty - stanowił rdzeń i elitę ówczesnego aparatu państwowego. Artykuł 21 ustawy stanowił: Urzędnik obowiązany jest wiernie służyć Rzeczypospolitej, przestrzegać ściśle ustaw i przepisów, wypełniać obowiązki swego urzędu gorliwie, sumiennie i bezstronnie, oraz dbać według najlepszej woli i wiedzy o dobro sprawy publicznej i spełniać wszystko, co temu dobru służy, a unikać wszystkiego, coby mu mogło szkodzić. Dalsze przepisy czyniły członka służby cywilnej nie biernym, niejako automatycznym wykonawcą poleceń zwierzchników, ale osobą współodpowiedzialną za merytoryczną ocenę prawidłowości i korzystności działań w danej sprawie – z punktu widzenia interesu publicznego”.

Listy okolicznościowe nadesłali również Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu RP i Mateusz Morawiecki – Premier RP.

Jubileuszowa konferencja była również okazją do wręczenia przez szefa służby cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego medali pamiątkowych zasłużonym urzędnikom państwowym.

Następnie dr hab. Anna Krochmal z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zaprezentowała album okolicznościowy „W służbie państwu i obywatelom. Stulecie służby cywilnej”, a prof. Paweł Cichoń z Katedry Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przybliżył wszystkim zgromadzonym temat narodzin polskiej służby cywilnej w dwudziestoleciu międzywojennym. Historię administracji Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1930–1946 zaprezentował prof. Grzegorz Górski. Nie zabrakło również na konferencji myślenia o rozwoju technologicznym służby cywilnej, o czym referowała Justyna Orłowska – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech.  

Podsumowując, uchwalenie ustawy o państwowej służbie cywilnej było ważnym krokiem na drodze odbudowy struktur Państwa Polskiego, które w 1918 r. odzyskało nieodległość. Urzędnicy II Rzeczypospolitej wnieśli znaczący wkład w rozwój międzywojennej Polski. Przynależność do tej grupy zawodowej była wówczas przedmiotem dumy, podobnie jak zawodowa służba w Wojsku Polskim czy Policji Państwowej. W okresie II wojny światowej i okupacji wielu członków państwowej służby cywilnej zaangażowało się w działalność cywilnego pionu Polskiego Państwa Podziemnego. Dziś, podobnie jak sto lat temu, w codziennej, urzędniczej pracy wciąż najistotniejszy pozostaje etos służby Polsce i jej obywatelom.

(Biuro Komunikacji Społecznej KGP, zdj. Izabela Pajdała „Gazeta Policyjna”)

 

  • Siedzący na sali uczestnicy konferencji - widok z tyłu. Z przodu widoczny jest plakat z napisem: 100-lecie służby cywilnej, "W słuzbie państwu i obywatelom" 8 czerwca 2022 r.
  • Siedzący na sali uczestnicy konferencji - widok z przodu
  • Siedzący na sali uczestnicy konferencji. Przed nimi przemawia kobieta w różowej sukience
  • Siedzący na sali uczestnicy konferencji - widok z tyłu. Z przodu widoczny jest plakat z napisem: 100-lecie służby cywilnej, "W służbie państwu i obywatelom" 8 czerwca 2022 r., Za mównicą stoi mężczyzna
  • Siedzący na sali uczestnicy konferencji - widok z tyłu. Z przodu widoczny jest plakat z napisem: 100-lecie służby cywilnej, "W służbie państwu i obywatelom" 8 czerwca 2022 r., Przy mikrofonie stoi kobieta w różowej sukience, a przodem do zebranych sześciu mężczyzn i jedna kobieta
  • dwie książki w szklanej gablocie, jedna zatytułowana: Ustawa o Państwowej Służbie Cywilnej, obok  w ramce obrazek: orzeł w koronie i napis: Służba Cywilna
  • Archiwalne zdjęcie i rozłożone w gablocie pojedyncze strony Urzędnika Polskiego
  • Siedzący na sali uczestnicy konferencji - widok z tyłu. Z przodu widoczny jest baner, na którym wyświetlony jest napis: Publikacja Albumowa na 100-lecie Służby Cywilnej. Archiwa Państwowe, Anna Krochmal, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, W służbie państwu i obywatelom 100-lecie Służby Cywilnej w Polsce. Za mównicą stoi kobieta
  • Siedzący na sali uczestnicy konferencji - widok z tyłu. Z przodu widoczny jest baner z napisem: 100-lecie służby cywilnej, Narodziny polskiej służby cywilnej w dwudziestoleciu międzywojennym, prof. Paweł Cichoń, Za mównicą stoi mężczyzna
Powrót na górę strony