Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Komendanta CBŚP z oficerami łącznikowymi

Data publikacji 09.06.2022

W siedzibie Centralnego Biura Śledczego Policji odbyło się wyjątkowe spotkanie oficerów łącznikowych akredytowanych na Polskę z policjantami CBŚP, któremu przewodniczył nadinsp. Paweł Półtorzycki, Komendant CBŚP. Zjazd był okazją do wymiany informacji z aktualnymi trendami w obszarach przestępczości zorganizowanej oraz obecną sytuacją na Ukrainie.

W siedzibie Centralnego Biura Śledczego Policji, przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie odbyło się spotkanie robocze z oficerami łącznikowymi akredytowanymi na teren Polski. Było to pierwsze spotkanie, które odbyło się po zakończeniu okresu obowiązujących restrykcji związanych z COVID-19.

Przybyłych gości przywitał gospodarz nadinsp. Paweł Półtorzycki, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, który podziękował gościom za przybycie oraz za dotychczasową, owocną współpracę podczas realizacji wspólnych spraw. Podkreślił także istotną rolę bezpośrednich kontaktów, przy wymianie informacji międzynarodowej.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z aktualnymi trendami w poszczególnych obszarach przestępczości zorganizowanej, zaprezentowano również przykłady bardzo korzystnej współpracy międzynarodowej. Zaprezentowano zagrożenia związane z obecną sytuacją na Ukrainie, szczególnie w kontekście przestępczości  zorganizowanej.

Spotkanie było także okazją do wymiany poglądów w zakresie dalszych kierunków rozwoju współpracy.

(CBŚP)

  • Komendant CBŚP podczas spotkania z oficerami łącznikowymi
  • Komendant CBŚP podczas spotkania z oficerami łącznikowymi
  • Komendant CBŚP podczas spotkania z oficerami łącznikowymi
  • Komendant CBŚP podczas spotkania z oficerami łącznikowymi
  • Komendant CBŚP podczas spotkania z oficerami łącznikowymi
  • Komendant CBŚP podczas spotkania z oficerami łącznikowymi
Powrót na górę strony