Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Łódzka policjantka uhonorowana certyfikatem „Partner przyjazny edukacji”

Data publikacji 10.06.2022

9 czerwca 2022 roku Salę Lustrzaną Pałacu Poznańskiego zapełnili kreatywni pedagodzy, utalentowani uczniowie i innowacyjni pracodawcy. Każda z osób przybyła na Galę na zaproszenie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, które już po raz XXXV podsumowało osiągnięcia tych wszystkich, którzy swoimi talentami, pomysłami i pracą ,zmieniają polską edukację czyniąc ją bardziej atrakcyjną i skuteczną. Innowatorzy oraz innowacyjne firmy otrzymali certyfikowane tytuły honorowe, przyznane przez Kapitułę, której przewodniczył konsul honorowy Wielkiej Brytanii.

Dotychczas takie tytuły zdobyli między innymi: profesor Jerzy Bralczyk, profesor Jan Miodek, Anna Dymna, Kazimierz Tischner, profesor Bogusław Śliwerski, profesor Stanisław Popek, profesor Stanisław Dylak, profesor Sławomir Wiak, wybitni profesorowe pedagogiki pracy, rektorzy wyższych uczelni, twórcy nowych koncepcji pedagogicznych, innowacyjni pracodawcy – przedsiębiorcy, wybitni społecznicy, innowatorzy szkolni.

W tym roku Kapituła XXXV Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji powołana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przyznała honorowe tytuły i certyfikaty w następujących kategoriach: Złoty Certyfikat „Talent Uczniowski”, Talent Uczniowski, Talent Artystyczny, Nauczyciel Innowator, Partner Przyjazny Edukacji, Organizator Procesów Innowacyjnych, Organizacja Innowacyjna, Innowacyjny Pracodawca, Kreator kompetencji zawodowych, Kreator kompetencji społecznych, Kreator kompetencji artystycznych, Kreator Innowacji, Lider w edukacji, Lider szkolnego doradztwa zawodowego, Promotor rozwoju edukacji, Afirmator ruchu innowacyjnego, Homo Creator, Lider społeczno–oświatowy, Mistrz Pedagogii, Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych, Skrzydła Wyobraźni.

Decyzją Kapituły Konkursów Innowacyjnych certyfikowany tytuł honorowy „Partnera Przyjaznego Edukacji”  przyznano funkcjonariuszce Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi – mł. asp. Jadwidze Czyż.

Policjantka  jest koordynatorem współpracy z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi z ŁCDNiKP, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Polskim Związkiem Motorowym, Kuratorium Oświaty w Łodzi i innymi instytucjami w obszarze profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. Funkcjonariuszka to wieloletni współorganizator i sędzia ogólnopolskich turniejów motoryzacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest również prelegentem na konferencjach i warsztatach dla nauczycieli. Jako profilaktyk z zakresu ruchu drogowego prowadzi zajęcia z wychowania komunikacyjnego w placówkach oświatowych.  Młodszy aspirant Jadwiga Czyż wraz z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 26 w Łodzi jest współautorką programu „Pokochaj Zebrę”, autorką programu „W poszukiwaniu „Agatki” mającego na celu naukę przepisów drogowych poprzez zabawę i zagadki w terenie dla uczniów szkół podstawowych. 

Jak podkreśliła sama laureatka „Tytuł innowatora jest zaszczytem, ale również wyzwaniem i dążeniem do profesjonalizmu przy organizowaniu dalszych przedsięwzięć, dzięki którym proces edukacyjny ma charakter dynamiczny, a w przypadku bezpieczeństwa ukierunkowany na kształtowanie postaw dążących do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży szkolnej”.

(KWP w Łodzi / kp)

Powrót na górę strony