Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta CBA

W Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym CBA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Lucieniu 9 czerwca br. odbyły się oficjalne obchody 16. rocznicy utworzenia CBA. Policjantów i pracowników Policji reprezentował Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Uroczystości z okazji Święta CBA poprzedziła Msza św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników CBA odprawiona w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie. Po południu w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnemu CBA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Lucieniu odbyły się oficjalne obchody. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, w tym Szefowie Służb, które na co dzień współpracują z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Polską Policję reprezentował Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Podczas wygłoszonego przemówienia skierowanego do funkcjonariuszy i pracowników Szef CBA Andrzej Stróżny podziękował wszystkim tym, którzy na co dzień motywują Biuro do działania i sprzyjają jego pracy. Słowa podziękowań skierował do Szefów Służb i Prokuratur, które współpracują z CBA, aby skutecznie walczyć z przestępczością, w szczególności tą najbardziej niebezpieczną, zorganizowaną.

Jednak przede wszystkim przekazał podziękowania całej społeczności Biura, wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom, którzy na co dzień wykonują zadania powierzone ustawowo CBA. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował wobec wszystkich zaangażowanych w pomoc rodzinom funkcjonariuszy i pracowników Służb ukraińskich współpracujących z Biurem. Podkreślając, że pomoc ta jest nadal kontynuowana. Zaznaczył także "Kontynuujemy naszą misję, której celem jest dążenie do tego, by Polska była krajem uczciwym. Kolejny rok stawia przed nami i naszą służbą nowe wyzwania. Podołać im możemy tylko razem, zjednoczeni wokół Sztandaru, w imię wspólnych wartości i celów”.

Słowa gratulacji i życzenia sukcesów przekazał funkcjonariuszom i pracownikom generał dywizji Dariusz Łukowski - Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jednocześnie podkreślił, jak ważną służbą jest CBA w zakresie dbałości o bezpieczeństwo ekonomiczne kraju.

Obchodzone Święto było okazją do wyróżnienia szczególnie zasłużonych funkcjonariuszy CBA, którzy otrzymali odznaczenia państwowe oraz awanse na wyższe stanowiska służbowe. Odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył generał dywizji Dariusz Łukowski - Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 

(Zespół Prasowy CBA)

 

  • uczestnicy uroczystości
  • uczestnicy uroczystości, mężczyzna wręcza kobiecie medal
  • uczestnicy uroczystości
  • uczestnicy uroczystości
Powrót na górę strony