Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedstawiciele służb, samorządów i instytucji publicznych wspólnie przeciwko handlowi ludźmi

Data publikacji 10.06.2022

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim spotkali się eksperci zajmujący się na co dzień przeciwdziałaniem handlowi ludźmi. Funkcjonariusze służb mundurowych, przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych dyskutowali i planowali konkretne działania, a także opracowywali właściwe procedury i postępowania związane z zapobieganiem temu problemowi.

Przestępstwo handlu ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa, która stanowi jedną z najcięższych zbrodni. Rażąco godzi ona w podstawowe prawa człowieka, w tym niezbywalne do wolności i godności. Każdego roku ofiarami handlarzy stają się miliony ludzi. Różnorodność form wykorzystania, transgraniczność, zróżnicowanie stosowanych przez sprawców środków przemocy, trudne, nieraz sprzeczne emocje ofiar, a także niejednolity odbiór społeczny procederu w zależności od regionu świata – wszystko to czyni z handlu ludźmi wyzwanie dla społeczności międzynarodowej, organów władzy i organów ścigania. Ogromne znaczenie w walce z tym przestępczym procederem odgrywają zdecydowane działania oraz przedsięwzięcia realizowane przez służby, samorządy i instytucje publiczne. Ważnym jest, aby wszystkie te podmioty współpracowały ze sobą i wspólnie stawiły czoła temu zjawisku.

Jednym z wielu w Polsce przykładów takiej skutecznej współpracy jest Wojewódzki Zespół Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, który funkcjonuje w województwie lubuskim. Wraz z Wojewodą Lubuskim, który stoi na czele Zespołu, w jego skład wchodzą przedstawiciele służb mundurowych, samorządów i wielu instytucji publicznych. Celem jego działania jest skoordynowanie pracy służb i instytucji w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz opracowanie właściwych procedur wymiany informacji i postępowania w przypadku wystąpienia tego typu przestępczego procederu na terenie województwa lubuskiego.

W piątek (10 czerwca) w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się XI posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, do składu którego dołączyli kolejni członkowie. Najlepsi eksperci specjalizujący się w walce z tym problemem dyskutowali i poruszali wiele istotnych kwestii mających wpływ na jego zniwelowanie. Podczas spotkania przeanalizowano zagrożenia związane z handlem ludźmi na terenie województwa lubuskiego oraz przedstawiono plany działań, które będą realizowane przez Zespół. Ważną kwestią było także omówienie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz obywateli Ukrainy i innych cudzoziemców, w tym związanych z ich bezpieczeństwem oraz zmianą przepisów dotyczących legalności ich zatrudnienia. Podczas posiedzenia Zespołu wyciągnięto wiele ciekawych wniosków, które będą przydatne w kolejnych działaniach podejmowanych na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi.

W walce z handlem ludźmi istotne znaczenie mają działania profilaktyczne, które często realizowane są przez lubuskich policjantów, na terenie całego garnizonu:

- Tuż przed wakacjami policjanci ostrzegają młodzież jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi,

- Rozmawiamy z młodzieżą o handlu ludźmi.

 

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • laptop i siedzące osoby w tle
 • przemawiający przez mikrofon Wojewoda Lubuski
 • przemawiający przez mikrofon inspektor Jarosław Pasterki
 • kobieta omawia prezentację
 • strażnik graniczny przegląda dokumenty
 • Wojewoda Lubuski wręcza podziękowania strażakowi
 • grupowe zdjęcie uczestników posiedzenia
 • przemawiająca strażniczka graniczna
 • policjantki i zaproszeni goście
 • Wojewoda Lubuski wręcza podziękowania kobiecie
 • policjantka przemawia przez mikrofon
 • kobieta przeglądająca dokumenty
 • Wojewoda Lubuski gratuluje nowemu członkowi zespołu do przeciwdziałania handlowi ludźmi
 • Przedstawiciel służby celnej oraz inni goście na konferencji
 • Przedstawicielka policji podczas wystąpienia na konferencji
 • Uczestnik konferencji podczas wystąpienia
 • Wojewoda Lubuski gratuluje nowej członkini zespołu do przeciwdziałania handlowi ludźmi
 • Reprezentantka straży granicznej na konferencji poświęconej przeciwdziałaniu handlowi ludźmi
 • Zgromadzeni przedstawiciele służb i samorządu podczas konferencji
 • Zgromadzeni przedstawiciele służb i samorządu podczas konferencji
 • Wojewoda Lubuski gratuluje nowej członkini zespołu do przeciwdziałania handlowi ludźmi
Powrót na górę strony