Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mazowieccy policjanci na pierwszej konferencji w projekcie NOTIONES

Data publikacji 20.06.2022

Kilka dni temu w Brukseli odbyła się 1 Konferencja w projekcie NOTIONES pod hasłem: Nowe technologie w egzekwowaniu prawa i służbach wywiadowczych (Emerging technologies for law enforcement and intelligence services). Na konferencji Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu reprezentowali policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP zs. w Radomiu.

Celem konferencji NOTIONES było pogłębienie wiedzy na temat istniejących i powstających technologii w dziedzinie wywiadu i egzekwowania prawa. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali praktycy, przedstawiciele środowisk akademickich i przemysłowych oraz z dziedzin wywiadu
i bezpieczeństwa. Program konferencji obejmował wykład inauguracyjny, prezentacje dotyczące projektu NOTIONES oraz dyskusję panelową. Podczas konferencji uczestnicy mogli również wziąć udział w sesjach i warsztatach dotyczących dotychczasowych postępów dokonanych
w pierwszych fazach projektu oraz zapoznać się wnioskami i raportami na temat ustaleń dokonanych przez poszczególne grupy robocze  zorganizowane w ramach podejmowanego przedsięwzięcia.

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu jest jednym z 29 partnerów biorących udział w projekcie, którego realizacja rozpoczęła się 1 sierpnia 2021 r. Z powodu pandemii COVID-19 wszystkie dotychczasowe spotkania partnerów obywały się online. 

Konferencja w Brukseli była pierwszym spotkaniem podczas którego przedstawiciele wszystkich organizacji zaangażowanych w przedsięwzięcie mieli szansę się poznać, wymienić wiedzę i poglądy dotyczące wspólnej realizacji zamierzonych w projekcie celów. W ramach projektu NOTIONES zorganizowanych zostanie w sumie pięć konferencji - w Brukseli, Bilbao, Madrycie, Rzymie i Helsinkach.

Wydziałami merytorycznymi zaangażowanymi w projekt z ramienia naszej instytucji są Wydział dw. z Cyberprzestępczością oraz Laboratorium Kryminalistyczne. 

Na konferencji Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu reprezentowali policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością: podkom. Michał Pokorski oraz st. sierż. Bartłomiej Hodio, którzy w swojej codziennej służbie zajmują się m.in. zagadnieniami dotyczącymi nowoczesnych technologii wywiadowczych i informacyjnych. Pierwsza konferencja NOTIONES była dla nich jednocześnie podsumowaniem i zwieńczeniem ich dotychczasowej pracy, którą jako praktycy w powyższych dziedzinach, podejmowali w ramach projektu w oparciu o jego poszczególne moduły
i fazy. 

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej "Horyzont 2020" w zakresie badań naukowych i innowacji na podstawie Umowy grantowej nr 101021853.

Autor: Katarzyna Stankowska/Zespół Funduszy Pomocowych 

 

Powrót na górę strony